Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 25.11.2020 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 10:00 dnia 25.11.2020 do godz. 24:00 dnia 25.11.2020

 

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruch samochodów