Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 07.12.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 08:00 dnia 07.12.2023 do godz. 24:00 dnia 07.12.2023
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 07.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.

Dzień 07.12.2023 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 07.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Tarnów, powiat nowotarski z wyłączeniem gminy Rabka-Zdrój, powiat tatrzański
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 346.000.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Opady marznące
Ważność: od godz. 13:00 dnia 06.12.2023 do godz. 06:00 dnia 07.12.2023
Prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenie wydane na podstawie opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Silny mróz
Ważność: od godz. 22:00 dnia 03.12.2023 do godz. 03:00 dnia 05.12.2023
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -17°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Ostrzeżenie wydane na podstawie opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 3-go stopnia
Zagrożenie: Intensywne opady śniegu
Ważność: od godz. 18:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 40 cm do 55 cm, wysoko w Karpatach do 65 cm. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w sobotę.
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia.

Ostrzeżenie wydane na podstawie opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Intensywne opady śniegu
Ważność: od godz. 03:00 dnia 28.11.2023 do godz. 03:00 dnia 29.11.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej
o 10 cm do 15 cm.

Ostrzeżenie wydane na podstawie opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.