• ckpiu_nowytarg

Informacja dotycząca zakończenia przez powiat nowotarski realizacji projektu w systemie partnerstwa pomiędzy powiatami: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim i tatrzańskim, tworzącymi spójną i wspólnie zarządzaną sieć szkolnictwa zawodowego i ustawicznego obejmującą tereny południowej Małopolski.

Nowoczesna infrastruktura edukacyjna
w Zespole Szkół Technicznych i Placówek
w Nowym Targu

naglowek_projekt_1Starostwo Powiatowe w Zakopanem (Beneficjent) realizuje projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ”.

nagłówek

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" to projekt Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w latach 2010-2014 w partnerstwie z powiatami, gminami i szkołami niepublicznymi na terenie Województwa.

nagłówek

„Człowiek – najlepsza inwestycja"

Powiat Tatrzański realizuje projekt:

„Szkoła Dobrych Szans- program rozwoju edukacji
w Powiecie Tatrzańskim"

Jest on ten przeznaczony jest dla uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

Logotyp
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" to projekt Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w latach 2010-2014 w partnerstwie z powiatami, gminami i szkołami niepublicznymi na terenie Województwa.

Logotypy

„Człowiek – najlepsza inwestycja"

Powiat Tatrzański realizuje projekt:
„Szkoła Dobrych Szans- program rozwoju edukacji w Powiecie Tatrzańskim"

Jest on ten przeznaczony jest dla uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

  • tablica_id39
W dniu 07.10.2010r. zakończone zostały roboty budowlano - montażowe prowadzone przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Nowym Targu w ramach realizacji projektu pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec – Poronin nr K1651" współ- finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe.

naglowek_projekt_1

Umowa nr : MRPO.01.01.02-12-475/09-00-XVI/327/FE/10 o dofinansowanie Projektu:
„Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1.

  • tablica_goralski_id42
W dniu 29 lipca 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie przedstawiciele podhalańskich samorządów i władz województwa podpisali umowę o dofinansowanie projektu nr. MRPO.04.01.01-12-052/08 pn. "Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym. Projekt był realizowany w ramach umowy partnerskiej czterech samorządów: Powiatu Tatrzańskiego, Gminy Miasto Zakopane, Gminy Poronin, Gminy Kościelisko.

  • pinknik_eu_2010h
Baw się z funduszami!

Już trzeci raz na nowotarski Rynek zawita Małopolski Piknik Europejski. Od godziny 12 w najbliższą niedzielę na mieszkańców Podhala czeka dobra zabawa, atrakcyjne nagrody i duża dawka wiedzy o funduszach europejskich. Tej imprezy nie może ominąć nikt, kto chciałby skorzystać z unijnego dofinansowania.

Podkategorie