centrum

W dniu 5 lipca 2012r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Tatrzańskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr MRPO.06.03.02-12-530/09 pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem".

  • konferencja2012
Firmy: Ekoconsultant i IT Vision, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Tatrzańska Agencja, zapraszają na konferencję pt.: "Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw".
Konferencja odbędzie się 22 marca w Starostwie Powiatowym w Zakopanem w godz. 10-14.

W programie m.in. omówienie koncepcji wsparcia dla MŚP w ramach projektu "Twój biznes nasze wsparcie- doradztwo MŚP"; innowacyjność, fundusze unijne, jako nowe możliwości rozwoju dla MŚP; wykorzystanie środków unijnych; kierunki rozwoju powiatu tatrzańskiego w oparciu o środki unijne.

KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA !!!

europejski_fundusz_spoleczny

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Stowarzyszeniem Ars Legis zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach II bloku projektu przygotowano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami w NGO, planowania strategicznego, przeglądu funduszy i ich pozyskiwania.
 Zajęcia odbędą się w dniach 20,21,28,29 marca 2012 r. w Zakopanem.
Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora to również unikalna szansa skorzystania z porad profesjonalistów. Każdy z uczestników szkoleń ma możliwość spotkania z księgową, prawnikiem lub fundraiserem. Organizacje wspieramy również poprzez udostępnienie Inkubatora, gdzie przedstawiciele danego NGO mogą zorganizować spotkanie, prelekcję, czy dyskusje.

europejski_fundusz_spoleczny

W ramach Projektu Mistrz, finansowanego ze środków europejskich w ramach POKL,
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zaprasza do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 1 osoby zainteresowane na darmowe konsultacje obejmujące doradztwo zawodowe oraz możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu mistrzowskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 luty 2012r. o godz. 10:00
(I Piętro – świetlica)
.

europejski_fundusz_spoleczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie ma na celu zwiększenia kompetencji zawodowych i personalnych uczestników. Jest to odpowiedź na potrzeby pracodawców wynikające z niedoboru efektywnych przedstawicieli handlowych w Małopolsce. Głównym zamierzeniem „Akademii profesjonalnego handlowca" jest dostarczenie odpowiednich praktycznych umiejętności niezbędnych dla skutecznego działania i osiągania wyznaczonych celów.

Logo Projektów unijnych

 Starostwo Powiatowe w Zakopanem (Beneficjent) w dniu 30.12.2011 r. zakończy realizację  projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
„Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ".

Logo Projektów unijnych

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców
„Jak pozyskać dotację na rozwój firmy"
Zakopane, 7 grudnia 2011 roku.
Data szkolenia: 7.12.2011r.  od godz. 10:30
Miejsce szkolenia:  Starostwo Powiatowe w Zakopanem,  ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Logo Projektów unijnych

Działanie 2.1 Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
Data trwania od: 02-01-2012
Data trwania do: 31-01-2012
Instytucja ogłaszająca konkurs: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://powiat.tatry.pl/images/informacje/arimr

NABÓR WNIOSKÓW od 26 września do 7 października 2011 r.!

  

Więcej informacji:
Bezpłatna infolinia ARiMR 800 38 00 84
Informacja Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy www.arimr.gov.pl

Podkategorie