europejski_fundusz_spoleczny

W ramach Projektu Mistrz, finansowanego ze środków europejskich w ramach POKL,
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zaprasza do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 1 osoby zainteresowane na darmowe konsultacje obejmujące doradztwo zawodowe oraz możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu mistrzowskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 luty 2012r. o godz. 10:00
(I Piętro – świetlica)
.

europejski_fundusz_spoleczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie ma na celu zwiększenia kompetencji zawodowych i personalnych uczestników. Jest to odpowiedź na potrzeby pracodawców wynikające z niedoboru efektywnych przedstawicieli handlowych w Małopolsce. Głównym zamierzeniem „Akademii profesjonalnego handlowca" jest dostarczenie odpowiednich praktycznych umiejętności niezbędnych dla skutecznego działania i osiągania wyznaczonych celów.

Logo Projektów unijnych

 Starostwo Powiatowe w Zakopanem (Beneficjent) w dniu 30.12.2011 r. zakończy realizację  projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
„Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ".

Logo Projektów unijnych

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców
„Jak pozyskać dotację na rozwój firmy"
Zakopane, 7 grudnia 2011 roku.
Data szkolenia: 7.12.2011r.  od godz. 10:30
Miejsce szkolenia:  Starostwo Powiatowe w Zakopanem,  ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Logo Projektów unijnych

Działanie 2.1 Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
Data trwania od: 02-01-2012
Data trwania do: 31-01-2012
Instytucja ogłaszająca konkurs: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://powiat.tatry.pl/images/informacje/arimr

NABÓR WNIOSKÓW od 26 września do 7 października 2011 r.!

  

Więcej informacji:
Bezpłatna infolinia ARiMR 800 38 00 84
Informacja Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy www.arimr.gov.pl

  • ckpiu_nowytarg

Informacja dotycząca zakończenia przez powiat nowotarski realizacji projektu w systemie partnerstwa pomiędzy powiatami: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim i tatrzańskim, tworzącymi spójną i wspólnie zarządzaną sieć szkolnictwa zawodowego i ustawicznego obejmującą tereny południowej Małopolski.

Nowoczesna infrastruktura edukacyjna
w Zespole Szkół Technicznych i Placówek
w Nowym Targu

naglowek_projekt_1Starostwo Powiatowe w Zakopanem (Beneficjent) realizuje projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ”.

nagłówek

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" to projekt Województwa Małopolskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w latach 2010-2014 w partnerstwie z powiatami, gminami i szkołami niepublicznymi na terenie Województwa.