Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

Logo Projektów unijnych

W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09.
Program był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego,

naglowek efg logo pw

W miesiącu wrześniu 2014r. zakończony został remont estakady w Zakopanem w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656K w miejscowości Zakopane" dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym. Beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Całkowita wartość projektu wynosi 16 462 862,75 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków MRPO w wysokości 13 993 433,34 zł.
W ramach projektu wykonana została przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1656K w miejscowości Zakopane polegająca na modernizacji estakady o długości 0,56 km. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych terenów turystycznych powiatu tatrzańskiego.

Otwarcie estakady

W sobotę 27 września 2014 roku nastąpiło długo wyczekiwane uroczyste otwarcie wyremontowanej estakady. Uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa w asyście Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Guta Mostowego, radnego wojewódzkiego Franciszka Bachledy Księdzularza, Starosty Powiatu Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy Makowskiego, wójtów ościennych gmin i samorządowców.

 

logo COIG

Województwo Małopolskie ma przyjemność zaprosić na spotkanie „Narzędzia marketingowe i negocjacje w handlu zagranicznym” w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

Spotkania odbędą się w Nowym Sączu (11 wrzesień) i Nowym Targu (12 wrzesień). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W załączeniu program konferencji. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

naglowek efg logo pw

Powiat Tatrzański zamierza zrealizować projekt w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem pn. „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem świadectwem jakościowego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

W wyniku reorganizacji tj. przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem powstała potrzeba doposażenia szkoły ZSHT przy ul. Partyzantów 1/5 w Zakopanem.

naglowek efg logo pw

Trwają prace związane z remontem estakady w Zakopanem w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656K w miejscowości Zakopane" dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 13 993 433,34 zł.

W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1656K w miejscowości Zakopane polegająca na modernizacji estakady o długości 0,56 km. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych terenów turystycznych powiatu tatrzańskiego jako element decydujący o rozwoju społeczno – gospodarczym regionu.

naglowek efg logo pw

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace związane z przebudową estakady w ciagu ulicy Powstańców Śląskich. Całkowita planowana wartość inwestycji wynosi 16 467 143 zł. Wkład własny 2 470 071,45 zł, dofinansowanie MRPO 13 997 071,55 zł.

Logo Projektów unijnych

W dniu 2 sierpnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Zakopanem podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656K w miejscowości Zakopane", Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

FEM

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Wystartuj przedsiębiorco”, które odbędzie się 7 czerwca br. W siedzibie Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Spotkanie jest skierowane do studentów małopolskich uczelni wyższych oraz przyszłych i obecnych przedsiębiorców z terenu powiatu nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego.

Podkategorie