Ogłoszenia

MORSO Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

z siedzibą w subregionie Podhalańskim - obejmującym powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański.

CEL: Powstał z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz mieszkańcach, którzy chcą działać oraz angażować się w projekty społeczne. Zatem celem działania ośrodka MORSO jest ich wsparcie i kompleksowa edukacja.

Zapraszamy do naszego stacjonarnego Ośrodka w Myślenicach.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 09:00 – 17:00
Wtorek godz. 09:00 – 15:00
Środa godz. 09:00 – 15.00 
Czwartek godz. 12.00 – 18.00
Piątek godz. 09:00 – 14:00

Ponadto istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach działalności MORSO w każdym powiecie należącym do subregionu podhalańskiego, po wcześniejszym umówieniu się.

W każdym z powiatów cyklicznie odbywać się będą spotkania, szkolenia oraz konsultacje indywidualne, o czym informować będziemy na bieżąco.

Oferta kierowana jest do: 
• organizacji pozarządowych, (młodych oraz tych działających dłużej)
• grup nieformalnych 
• oraz mieszkańców powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański 
• wolontariuszy 

Działania prowadzone przez MORSO: 
• Lokalne Spotkania Informacyjne. 
odbywać się będą w każdym z powiatów. Mają na celu przekazać informację na temat ośrodka MORSO i zakresu jego działalności. 
• Seminaria, szkolenia, warsztaty 
• Doradztwo indywidualne 

W zakresie finansowania organizacji; pozyskiwania funduszy; pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości i księgowości dla organizacji pozarządowych; ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych itp.

ZADANIA Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
▪ prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz stały monitoring potrzeb organizacji pozarządowych w danym subregionie,
▪ świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych,
▪ organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych;
▪ wsparcie i pomoc w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania dla organizacji pozarządowych;
▪ wspieranie rozwoju zatrudnienia w organizacjach pozarządowych oraz pozyskiwania wolontariuszy; 
▪ pomoc w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów;
▪ doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych;
▪ doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności nowopowstałych organizacji pozarządowych; 
▪ szkolenia z zakresu prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem organizacji;
▪ indywidualne konsultacje poszczególnych grup, stowarzyszeń, fundacji, po wcześniejszym umówieniu się.

W celu umówienia się zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e- mailowego lub bezpośrednio w naszym Ośrodku w Myślenicach.

Projekt MORSO potrwa 31 grudnia 2018 r

Informacje o programie znajdą Państwo na stronie:
http://arts-fun.pl/morso
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/badz-aktywny-razem-zmorso