Zarząd Powiatu Tatrzańskiego prostuje omyłkę pisarską w treści wykazu zamieszczonego w dniu 3 listopada 2023 roku, dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W wykazie, Lp. 2., kolumna 10 - Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy, napisano:

„Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2026 r. w oparciu o zapisy Uchwały Nr XLIX/346/23 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 listopada 2023 r."

W wykazie ma być:

„Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu na okres do 31 grudnia 2026 r. w oparciu o zapisy Uchwały Nr XLIX/346/23 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 listopada 2023 r."

Sprostowanie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, na stronie internetowej Starostwa www.powiat.tatry.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego https://bip.malopolska.pl/spzakopane.