W październiku br. został zakończony trwający od 10 czerwca 2020r. remont drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska od km 5+184 do km 7+980 w miejscowości Leśnica, Gliczarów Górny, Poronin, Bukowina Tatrzańska. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie realizowała firma Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Składowa 12c, roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej.  

Ogółem wartość zadania wyniosła 1 820 112,44 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 337 630,00 zł.  

Przedmiotowa inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

  • IMG_20201117_141649
  • IMG_20201117_142059
  • IMG_20201117_142158