W okresie od dnia 11.10.2021r. do dnia 20.12.2021r. zrealizowana została inwestycja drogowa pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Dolny od km 3+443 do km 3+482 wraz  z przebudową mostu w km 3+460”.

Głównym celem inwestycji była przebudowa nienormatywnego obiektu mostowego na przepust ramowy o szerokości jezdni 5,5 m. Jednocześnie w ramach przebudowy przedmiotowej drogi poszerzono jezdnię na dojazdach, dostosowując jej parametry do szerokości jezdni na obiekcie. W ramach umowy wykonane zostały również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano umocnienie koryta potoku przy wlocie i wylocie.

Ogółem wartość zadania wyniosła 487 500,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 216 720 ,00 zł.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem:

Zadanie pn . „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem przy ul. Partyzantów 1/5” realizowane w okresie od dnia 28.04.2021r. do 20.10.2021r., w ramach zadania
wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz remont elewacji już ocieplonej.

Ogółem wartość zadania wyniosła 867 187,38 zł brutto. W/w zadanie zostało w całości dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  • 1
  • 2
Pliki do pobrania
Pobierz plik (Inwestycje w szkołach 2021.pdf)Inwestycje w szkołach 2021.pdf2535 kB

boisko LO

Rozpoczęto realizację zadania: „Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem, ul. Słoneczna 1”.

 

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 w zakresie:

-   wykonania robót rozbiórkowych

-   wykonania na istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem,

-   wykonania od strony wschodniej siłowni zewnętrznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń oraz ogrodzeniem

-   wykonania nowego odwodnienia powierzchniowego boiska

-   wykonania nowego oświetlenia całego obiektu z źródłem światła typu LED montowane na słupach aluminiowych z wysięgnikiem

-   wykonania od strony południowej murku oporowego z bloków betonowych

-   wykonanie utwardzenia terenu w rejonie boisk

-   wykonanie montażu elementów małej architektury

 

Ogółem wartość zadania wynosi 801 053,30 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 713 072,84 zł.

 

Przedsięwzięcie realizuje firma SONA Piotr Omylak z siedzibą w Lipnicy Wielkiej.

 

Pozdrawiam Michał Łukaszczyk

Rozpoczęto realizację zadania: „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5”.

 

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5w zakresie:

-   wykonania robót rozbiórkowych

-   wykonania na nowej podbudowie boiska nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem,

-   wykonania od strony północnej siłowni zewnętrznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń oraz ogrodzeniem

-   wykonania nowego odwodnienia powierzchniowego boiska

-   wykonania nowego oświetlenia całego obiektu z źródłem światła typu LED montowane na słupach aluminiowych z wysięgnikiem

-   wykonania od strony południowej murku oporowego z bloków betonowych

-   wykonanie utwardzenia terenu w rejonie boisk oraz remontu schodów terenowych

-   wykonanie montażu elementów małej architektury

 

Ogółem wartość zadania wynosi : 950 804,92 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 936 905,92 zł.

 

Przedsięwzięcie realizuje firma SONA Piotr Omylak z siedzibą w Lipnicy Wielkiej.

Rozpoczęto realizację zadania: „Termomodernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15”.

Zadanie polega m.in. na wykonaniu robót budowlanych w budynku B Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 w zakresie:

  • docieplenia ścian zewnętrznych budynku,
  • wymiany stolarki drzwiowej

 

 

Ogółem wartość zadania wynosi 310 052,66 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi: 292 779,86 zł

Przedsięwzięcie realizuje firma GM Inwest Rafał Golonka Sp. J. z siedzibą w Zakopanem