W okresie od dnia 11.10.2021r. do dnia 20.12.2021r. zrealizowana została inwestycja drogowa pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Dolny od km 3+443 do km 3+482 wraz  z przebudową mostu w km 3+460”.

Głównym celem inwestycji była przebudowa nienormatywnego obiektu mostowego na przepust ramowy o szerokości jezdni 5,5 m. Jednocześnie w ramach przebudowy przedmiotowej drogi poszerzono jezdnię na dojazdach, dostosowując jej parametry do szerokości jezdni na obiekcie. W ramach umowy wykonane zostały również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano umocnienie koryta potoku przy wlocie i wylocie.

Ogółem wartość zadania wyniosła 487 500,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 216 720 ,00 zł.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4