Dobiega końca realizacja I etapu dwuletniego zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków –Bukowina Tatrzańska od km 3+418 do km 3+487 oraz od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową obiektów mostowych”.

W ramach przedsięwzięcia wykonana została rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w rejonie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Leśnica (km 5+990). Na czas prowadzenia robót budowlanych na pomoście obiekt został wyłączony z ruchu drogowego. Pomimo wystąpienia robót dodatkowych związanych z całkowitą korozją płyty pomostu na powierzchni kilku metrów kwadratowych oraz koniecznością całkowitego rozebrania i odbudowy skrzydeł na obiekcie, co nie było planowane udało się skrócić okres zamknięcia obiektu dla ruchu do 2,5 miesiąca z planowanych 3 miesięcy.

  

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 3+418 do km 3+487 oraz od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową obiektów mostowych.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Budowlano – Usługową ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu. Koszt zadania 2 981 323,22 zł brutto.

Termin zakończenia prac na pierwszym rozbudowywanym odcinku tj. od km 5+947 do km 6+026 (rejon Ośrodka Zdrowia w Leśnicy) planowany jest na dzień 30 listopada 2023r., natomiast termin zakończenia całej inwestycji planowany jest na dzień 25 listopada 2024r.

Rozbudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 090 000,00 zł.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że od 07 sierpnia br. w związku z pracami związanymi z remontem mostu w km 5+990 drogi nr P1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska nastąpi zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego i pieszego.

Zamknięcie planowane jest na około 3 miesiące od dnia rozpoczęcia robót rozbiórkowych konstrukcji pomostu. W związku z prowadzonymi robotami zaleca się objazd przez Białkę Tatrzańską.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót, prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że realizowane jest zadania pn.:

Budowa kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Budowlano – Usługową ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu. Koszt zadania wynosi 1 450 000,00 zł brutto.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace projektowe, w chwili obecnej wykonywane są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie nowej kładki pieszo – jezdnej.

Termin zakończenia prac budowlanych na przedmiotowym obiekcie planowany jest na dzień 12 października 2023r.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 377 500,00 zł.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na drodze powiatowej ul. Powstańców Śląskich realizowane jest zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich od km 0+471 do km 0+822 oraz od km 0+897 do km 1+181 w m. Zakopane.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie. Koszt zadania wynosi 2 967 215,89 zł brutto.

Termin zakończenia prac na w/w odcinkach drogi planowany jest na dzień 30 sierpnia 2023r.

Przebudowa drogi jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 818 855,09 zł.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na drodze powiatowej ul. Oswalda Balzera realizowane jest zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera – etap I od km 0+076,50 do km 2+180,10 w m. Zakopane.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym z siedzibą w Nowym Targu. Koszt zadania wynosi 4 695 828,44 zł brutto.

Termin zakończenia prac na w/w odcinku tj. od Ronda Świętego Brata Alberta do skrzyżowania z drogą gminną Chłabówka Górna planowany jest na dzień 31 sierpnia 2023r.

Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 461 037,02 zł.

W związku z prowadzonymi pracami na w/w odcinku drogi nastąpią utrudnienia w ruchu.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.