Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 3+418 do km 3+487 oraz od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową obiektów mostowych.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Budowlano – Usługową ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu. Koszt zadania 2 981 323,22 zł brutto.

Termin zakończenia prac na pierwszym rozbudowywanym odcinku tj. od km 5+947 do km 6+026 (rejon Ośrodka Zdrowia w Leśnicy) planowany jest na dzień 30 listopada 2023r., natomiast termin zakończenia całej inwestycji planowany jest na dzień 25 listopada 2024r.

Rozbudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 090 000,00 zł.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego informuje, że od 07 sierpnia br. w związku z pracami związanymi z remontem mostu w km 5+990 drogi nr P1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska nastąpi zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego i pieszego.

Zamknięcie planowane jest na około 3 miesiące od dnia rozpoczęcia robót rozbiórkowych konstrukcji pomostu. W związku z prowadzonymi robotami zaleca się objazd przez Białkę Tatrzańską.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót, prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.