W 2020 roku zakończone zostały kolejne zadania inwestycyjne drogowe realizowane przez Zarządcę Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

1.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w km od 4+783 do 5+707 w miejscowości Leśnica oraz od 11+520 do 12+100 w miejscowości Bukowina Tatrzańska”
2.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w km od 1+237 do 1+991 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Zakopane”
3.    „Remont drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Groń, Leśnica oraz Bukowina Tatrzańska”

Ogółem w 2020r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drogach powiatowych zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 11 867 249,00 zł., w tym dofinansowanie FDS wyniosło 6 659 506,00 zł.