logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz wzmocnienie i dostosowanie obiektów mostowych do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno - eksploatacyjnych.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymianę nawierzchni jezdni na dojazdach,

- rozbudowa chodników na obiektach mostowych,

- remont podpór mostu oraz konstrukcji pomostu,

- przebudowa nawierzchni obiektów mostowych,

- przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   2 200 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   2 090 000,00 zł.,