Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na drodze powiatowej ul. Oswalda Balzera realizowane jest zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera – etap I od km 0+076,50 do km 2+180,10 w m. Zakopane.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym z siedzibą w Nowym Targu. Koszt zadania wynosi 4 695 828,44 zł brutto.

Termin zakończenia prac na w/w odcinku tj. od Ronda Świętego Brata Alberta do skrzyżowania z drogą gminną Chłabówka Górna planowany jest na dzień 31 sierpnia 2023r.

Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 461 037,02 zł.

W związku z prowadzonymi pracami na w/w odcinku drogi nastąpią utrudnienia w ruchu.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.