Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że na drodze powiatowej ul. Powstańców Śląskich realizowane jest zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich od km 0+471 do km 0+822 oraz od km 0+897 do km 1+181 w m. Zakopane.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Handlowo – Usługową STACHOŃ z siedzibą w Poroninie. Koszt zadania wynosi 2 967 215,89 zł brutto.

Termin zakończenia prac na w/w odcinkach drogi planowany jest na dzień 30 sierpnia 2023r.

Przebudowa drogi jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 818 855,09 zł.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.