Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uprzejmie informuje, że realizowane jest zadania pn.:

Budowa kładki pieszo – jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem.

Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą Budowlano – Usługową ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu. Koszt zadania wynosi 1 450 000,00 zł brutto.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace projektowe, w chwili obecnej wykonywane są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie nowej kładki pieszo – jezdnej.

Termin zakończenia prac budowlanych na przedmiotowym obiekcie planowany jest na dzień 12 października 2023r.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 377 500,00 zł.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.