tablica

W dniu 05 maja 2022 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową „STACHOŃ” z siedzibą w Poroninie na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska na łącznym odcinku o długości 3,55 km.

Wykonawca przystąpił do wykonania robót w dniu 06 czerwca natomiast zakończenie robot planowane jest na 21 listopada br.

Roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej. 

Ogółem wartość zadania wynosi 4 115 115,96 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 811 572,00 zł..  

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.