Znak sprawy: KT.IV.7252.205.2022                                                                  Zakopane, dnia 29.11.2022 rok

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

 

 

I. Nazwa zadania:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Tatrzańskiego. Podstawą do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.)

II. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa:                             Powiat Tatrzański
Adres:                              ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
Numer telefonu:                18 20 17 100
Adres e-mail:                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
Strona internetowa:           www.powiat.tatry.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Tatrzańskiego na wskazanych poniżej liniach użyteczności publicznej. Zamówienie nie stanowi całości i może być dzielone na poszczególne numery linii od 1 do 8 przez Wykonawców.

Linie użyteczności publicznej:

 1. Witów Dolny, Witow Szkoła, Witów II, Dzianisz Fidryga, Dzianisz, Dzianisz Droga Dworska, Dzianisz Kalisze, Dzianisz Cmentarz (Pindele), Dzianisz Remiza Dolna, Dzianisz Szkoła, Dzianisz Waconie (Styrczule), Dzianisz Remiza (Tartak), Dzianisz Rondo, Dzianisz pod Pasieką, Nowe Bystre Słodyczki, Kościelisko Butorowy Skrzyżowanie, Kościelisko Dw. Salamandra, Kościelisko Wojdyłówka, Kościelisko WDW, Kościelisko Karpielówka, Kościelisko Sobiczkowa, Kościelisko Czajki, Zakopane Szymoszkowa, Zakopane Górka, Zakopane Rówień Krupowa, Zakopane Dworzec Autobusowy.
 2. Gliczarów Górny Fiśkowa Dolina, Gliczarów Górny Grzechy, Gliczarów Górny Jurzyste, Gliczarów Górny Jurzyste zatoka, Biały Dunajec Urząd Gminy, Biały Dunajec Górny, Poronin PKP, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Spyrkówka 1, Zakopane Kasprowicza, Zakopane Rówień Krupowa, Zakopane Dworzec.
 3. Małe Ciche Kościół, Małe Ciche, Murzasichle Lichajówki, Poronin Kośne Hamry, Poronin Kośle, Poronin Jesionkówka, Poronin Dom Kultury, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Spyrkówka 1, Zakopane Kasprowicza, Zakopane Rówień Krupowa, Zakopane Dworzec Autobusowy.
 4. Groń Kobylarzówka, , Groń Skrzyżowanie, Białka Tatrzańska Grapa, Białka Tatrzańska Pod Grapą II, Białka Tatrzańska Pod Grapą II, Białka Tatrzańska Środkowa 329,Białka Tatrzańska Dolna, Białka Tatrzańska Burkaty, Białka Tatrzańska Szkoła, Białka Tatrzańska Środkowa, Białka Tatrzańska Korkoszówka, Białka Tatrzańska Kaniówka, Bukowina Tatrzańska Dolna, Bukowina Tatrzańska Kościół, Bukowina Tatrzańska Poczta, Bukowina Tatrzańska Klin, Poronin Stasikówka, Poronin Kośne Hamry, Poronin Kośle, Poronin Jesionkówka, Poronin Dom Kultury, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Spyrkówka I, Zakopane Kasprowicza, Zakopane Rówień Krupowa, Zakopane Dworzec Autobusowy.
 5. Leśnica Gronkowska I, Groń Szkoła, Leśnica Gimnazjum, Leśnica Kościół, Leśnica Wąsiki, Leśnica Szkoła, Leśnica Pająki, Leśnica Górna, Groń Piekorzówka, Leśnica Łosie, Groń Janiołów Wierch, Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański, Bukowina Tatrzańska Zwyrtlik, Bukowina Tatrzańska Klin, Poronin Stasikówka, Poronin Kośne Hamry, Poronin Kośle, Poronin Jesionkówka, Poronin Dom Kultury, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Spyrkówka I , Zakopane Kasprowicza ,Zakopane Rówień Krupowa Zakopane Dworzec Autobusowy.
 6. Leszczyny Remiza, Leszczyny II, Leszczyny I, Sierockie Szkoła, Sierockie Skrzyżowanie ,Bustryk Skrzyżowanie, Bustryk Remiza, Bustryk k/Zalińskich, Bustryk k/Graców ,Bustryk k/Harnasia ,Ząb Majerz, Ząb Kościół, Ząb Skrzyżowanie II, Ząb Potocki, Suche Lachy, Suche przy Bałkach, Suche Chramce, Suche przy Koziokak, Suche Dom Orłów, Suche Dolne, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Spyrkówka I, Zakopane Kasprowicza Zakopane, Dworzec Autobusowy.
 7. Zakopane Dworzec Autobusowy. Zakopane Dolna Równień Krupowa, Zakopane Kasprowicza Zakopane Ustup, Poronin Misiagi, Poronin Dom Kultury ,Poronin Jesionkówka, Poronin Kośle, Murzasichle Budzów Wierch I, Murzasichle Budzów Wiwerch II, Murzasichle Capówka, Murzasichle Biblioteka, Murzasichle Remiza, Murzasichle Szkoła, Murzasichle Dolne, Poronin Kośne Hamry I, Poronin Kośne Hamry, Poronin Kośle, Poronin Jesionkówka, Poronin Dom Kultury, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Kasprowicza, Zakopane Dolna Równień Krupowa, Zakopane Dworzec Autobusowy.
 8. Czarna Góra Zagóra I, Czarna Góra Zagóra Kościół, Czarna Góra Zagóra II, Czarna Góra Sołtystwo, Czarna Góra Skrzyżowanie, Czarna Góra Szkoła, Czarna Góra Sklep, Bukowina Dolna UG, Czarna Góra I, Czarna Góra Jurgów I, Jurgów II, Brzegi Skrzyżowanie, Brzegi Sklep, Brzegi Szkoła, Brzegi Kucówka, Bukowina Tatrzańska Klin, Poronin Stasikówka, Poronin Kośne Hamry Poronin Kośle, Poronin Jesionkówka, Poronin Dom Kultury, Poronin Misiagi, Zakopane Ustup, Zakopane Spyrkówka I, Zakopane Kasprowicza, Zakopane Dolna Rówień Krupowa, Zakopane Dworzec Autobusowy.

B. Liczba kursów na liniach od 1 do 8 wynosi 8 kursów z wyjątkiem linii nr 7 gdzie ilość kursów wynosi 6 od poniedziałku do niedzieli. Przez kurs należy rozumieć przejazd w jedną stronę.

C. Wielkość pracy przewozowej określona w wozokilometrach w okresie obowiązywania umowy wynosi liczbę wozokilometrów wskazanych w zapytaniu ofertowym dla linii:

 1. Leśnica - Zakopane - ilość 31 WKZ
 2. Groń Kobylarzówka - Szkoła - ilość 33 WKZ
 3. Leszczyny - Zakopane - ilość - 21 WKZ
 4. Małe Ciche - Zakopane - ilość 17 WKZ
 5. Murzasichle - Zakopane - ilość 28 WKZ
 6. Witów- Zakopane - liczba - ilość 23 WKZ
 7. Gliczarów Górny- Zakopane - ilość 22 WKZ
 8. Czarna Góra - Zakopane - ilość 32 WKZ

D. Za wykonywanie przedmiotu koncesji będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci prawa do wykonywania usługi użyteczności publicznej na przedmiotowych liniach komunikacyjnych, w tym pobierania pożytków za sprzedaż biletów.

E. Koncesjodawca na liniach od nr. 1 do nr. 8 dopuszcza dopłatę do wozokilometra wskazaną w ofercie lecz nie przekraczającą założenia ofertowego zgodnie z złożonym wnioskiem o dopłatę do Wojewody Małopolskiego. Poza tym Koncesjodawca nie dopuszcza innej formy wynagrodzenia dla Koncesjonariusza, a Koncesjonariusz ponosić będzie w całości koszty i ryzyko wykonywanej koncesji.

F. Wymagane jest oświadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu Operatora autobusów odpowiadających wymaganym
ze względu na rodzaj przewozu-warunkom technicznym, klasa emisji spalin minimum Euro 4 lub wyższa, liczba autobusów do obsługi nie może być mniejsza niż dwa z ilością miejsc siedzących łącznie z kierowcą minimum 30 osób z wyjątkiem linii nr. 2 która może być wykonywana autobusami min 25 osób ze względu ukształtowanie terenu. Operator zobowiązany jest do dostosowania pojemności pojazdów do natężenia ruchu pasażerskiego oraz koszty związane z dostosowaniem pojazdów ponosi Operator.

G. Wymagane jest świadczenie usług w ramach przedmiotu zamówienia autobusami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), odnoszących się do autobusów regularnej komunikacji publicznej. Nie dopuszcza się świadczenia usług przewozowych autobusem/autobusami zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM".
Przez okres obowiązywania umowy Operator musi posiadać zezwolenie wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (lub poprzednio wydaną licencję) na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) dołączy kserokopie. Złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednia ilością autobusów nie mniejszą niż dwa dla poszczególnej linii (w razie wystąpienia awarii) oraz dołączy kserokopie dowodów rejestracyjnych w celu realizacji poszczególnej linii.

H. Przez okres obowiązywania umowy Operator musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (lub poprzednio wydaną licencję) na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).

J. Załącznikami do niniejszego zapytania jest formularz ofertowy , Ostateczny kształt umowy zostanie uzgodniony w trakcie ewentualnych negocjacji i/lub po wyborze oferty najkorzystniejszej. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji w stosunku do złożonej oferty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, także bez podania przyczyny. Organizator zastrzega, że ogłoszenie
o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zawarcie umowy z operatorem wymaga odrębnego oświadczenia Organizatora w formie pisemnej.

K. Usługi będące przedmiotem zapytania należy świadczyć od dnia podpisania do 31 grudnia 2023 roku z dopłatą do wozokilometra zaoferowanym w zapytaniu ofertowym z możliwością przedłużenia.

L. Przewóz osób odbywać się będzie na podstawie wydanych biletów.

M. Koszty związane z przygotowaniem i dystrybucją biletów ponosi Wykonawca.

N. Cena biletów podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie może zostać zmieniona bez zgody Organizatora.

IV. Załączniki:

Formularz ofertowy

V. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania – 31.12.2023r.

VI. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. Najniższa cena biletu miesięcznego normalnego (bilet obowiązujący na poszczególne linie);
 2. Cena biletu jednorazowego na poszczególne linie komunikacyjne (przejazd na drugi w kolejności przystanek i dalej);
 3. Cena biletu jednorazowego za przejazd do najbliższego przystanku;
 4. Wysokość dopłaty do wozokilometra dla poszczególnej linii.

I. Termin forma i miejsce złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Starostwa Powiatowego  do dnia 05 grudnia  2022 roku do godziny 09.00 w kopercie
z dopiskiem „Oferta przetargowa Powiatowy Transport Publiczny 2022”.

II. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Imię i nazwisko: Marian Łojek,  tel.: 182023913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

….……………..…….……….

(podpis Zamawiającego)

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Formularz ofertowy 2023.doc)Formularz ofertowy 2023.doc97 kB