Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia i przyspieszenia Państwa wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu, uruchomiliśmy innowacyjny system rezerwacji wizyt wraz z bieżącym podglądem statusu kolejek na stronie internetowej urzędu oraz powiadamianiem sms o zbliżającym się terminie wizyty.

Instrukcja potwierdzenia przybycia w dniu wizyty:

  1. Stawiając się w Urzędzie, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego znajdujący się obok pokoju nr 5. Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Potwierdzenie umówionej wizyty”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji!
  2. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznemu opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego Interesanta.
  3. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (z uwzględnieniem punktu 2 niniejszej instrukcji) i niewygenerowanie biletu skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  4. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
  5. W przypadku rezygnacji z wizyty w naszym Urzędzie, po uprzednim dokonaniu takiej rezerwacji, prosimy o anulowanie jej dzwoniąc pod numer telefonu 18 20 239 42. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
  6. Wygenerowany bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska pracy.
  7. System internetowy pozostaje do umówienia się do rejestracji pojazdów, ponadto istnieje możliwość pobrania biletu z biletomatu do rejestracji pojazdów z symbolem „R” dla dziesięciu osób każdego dnia.