Nazwa Banku: PBS Zakopane
Numer Rachunku: 42 8821 0009 0000 0000 1225 0005

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego, Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego ze zmiana tablic rejestracyjnych - samochód 160,00
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego, Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego ze zmiana tablic rejestracyjnych - motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa 120,00
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego, Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego ze zmiana tablic rejestracyjnych - motorower 110,00 zł
Rejestracja pojazdu bez zmiany tablic rejestracyjnych 66,50 zł
Wymiana dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego 54,00 zł
Wymiana dowodu rejestracyjnego z wydaniem pozwolenia czasowego 72,50 zł
Wtórnik tablicy rejestracyjnej /1 szt/ 52,50 zł
Czasowa rejestracja w celu wykonania badania technicznego pojazdu - ciągnik rolniczy, przyczepa, naczepa, motocykl 36,75 zł
Czasowa rejestracja w celu wykonania badania technicznego pojazdu - samochód, 61,00 zł
Rejestracja pojazdu na tablice indywidualne (2 szt. tablic) 1080,00
Rejestracja pojazdu na tablice indywidualne (1 szt. tablic) 580,00
Rejestracja pojazdu zabytkowego (tablice samochodowe komplet) 180,00
Rejestracja pojazdu zabytkowego (tablica motocyklowa) 130,00
Rejestracja pojazdu zabytkowego (tablica motorowerowa) 120,00
Znaki legalizacyjne (wtórnik, dodatkowe) 12,50

 Numer Rachunku: 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

opłata skarbowa Urząd Miasta w Zakopanem

Wydanie decyzji na wniosek strony (wyrejestrowanie pojazdu, zmiana współwłaściciela, nadanie cech identyfikacyjnych) 10,00 zł
Złożenie pełnomocnictwa (za wyjątkiem zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej), wniosek o wydanie zaświadczenia 17,00 zł

Do rejestracji pojazdów (z wyłączeniem spraw typu odbiór dowodu rejestracyjnego, wpisy adnotacji, wtórniki dokumentów) obowiązuje system zapisowy (za pośrednictwem systemu internetowego lub z dodatkowej kolejki R – 10 biletów każdego dnia)

Do rejestracji pojazdów każdorazowo należy przynieść tablice rejestracyjne (nawet w przypadku pozostawienia dotychczasowego wyróżnika) celem zalegalizowania oznaczeń.

Wniosek o dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów należy dokonywać w formie papierowej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej pwpw lub za pośrednictwem platformy e-puap (wniosek wysłany mailowo nie będzie rozpatrywany)


Pliki do pobrania: