Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) Starostwo Powiatowe w Zakopanem jako Organ Rejestrujący pojazdy określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r.; dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy; wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Nie dotyczy to pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W związku z tym, wykaz pojazdów zakwalifikowanych do wygaszenia przez Centralny Ośrodek Informatyki jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zakopanem (Zakładka Urząd – Wydziały Starostwa – Wydział Komunikacji – Ogłoszenia), na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz w siedzibie Urzędu (Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem).

Wykaz nie zawiera danych osobowych, dlatego w celu sprawdzenia pojazdu należy podać jego numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (SKM_C36824031813160.pdf)Zawiadomienie58 kB
Pobierz plik (AutWygas_1217_STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM_20240227_v02.pdf)Wykaz pojazdów8402 kB
Pobierz plik (AutWygas_1217_STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM_20240227_v02.xls)Wykaz pojazdów661 kB