transport-podtatrza
W Zakopanem odbyło się dzisiaj Forum Współpracy dla Podtatrza, któremu przewodniczą marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka. Rozmawiano o niezbędnym usprawnieniu i rozwoju systemu transportowego w regionie.

W Forum Współpracy dla Podtatrza wziął udział Zarząd Województwa Małopolskiego: Marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz Iwona Gibas i Marta Malec-Lech. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele samorządów z obszaru powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego, Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także zarządy infrastruktury kolejowej – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Miejscem debaty i konsultacji w ramach Forum był dziś Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk skierował list do uczestników spotkania, który został odczytany przez Tomasza Tomalę – szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury. W wystąpieniu podkreślono, że Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030 roku ma na celu poprawę dostępności regionu Podtatrza i zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców. Dokument podejmuje ważne kwestie dotyczące systemu transportowego, jego organizacji i zarządzania. Wskazano, że współpraca Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu Województwa Małopolskiego i samorządów jest gwarancją wypracowania najlepszych rozwiązań.

Forum Współpracy dla Podtatrza zostało powołane uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w październiku 2020 r. Przewodniczącym tego gremium jest marszałek Witold Kozłowski. Zastępcą przewodniczącego jest wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do zadań Forum Współpracy dla Podtatrza należy w szczególności realizacja Programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030 roku, uzgadnianie planów i możliwości wspierania rozwoju systemu transportowego tego obszaru, jak również zapewnienie skutecznego wdrażania podejmowanych inicjatyw oraz monitorowanie postępów w realizowaniu tak ważnego dla lokalnej społeczności programu

- mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W czerwcu 2020 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiając wspomniany Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku. Obejmuje on teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

Powstanie programu wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i władze samorządowe. Jest efektem podpisanego 10 października 2019 r. listu intencyjnego - w sprawie rozwoju systemu transportowego regionu Podtatrza - pomiędzy Ministrem Infrastruktury, Województwem Małopolskim, Powiatem Tatrzańskim, Powiatem Nowotarskim, Miastem Nowy Targ oraz Miastem Zakopane.

Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza jest koordynowany przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Głównym naszym celem, czemu poświęcone były również dzisiejsze rozmowy i samorządowe konsultacje, jest stworzenie sprawnego, dostępnego, przyjaznego dla mieszkańców systemu transportowego, który poprawi dostępność komunikacyjną obszaru Podtatrza. Dla mieszkańców dobre skomunikowanie regionu ma zasadnicze znaczenie. Pracujemy wspólnie nad systemem, który będzie sprzyjał zrównoważonemu rozwojowi, zapewniał wysoką jakość życia mieszkańcom, jednocześnie ograniczając presję na środowisko. Powstanie spójny, zrównoważony, innowacyjny i przyjazny dla użytkownika system transportowy

- mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Następnie, po obradach, Zarząd Województwa Małopolskiego spotkał się także z przedstawicielami Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

 

 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/celem-jest-sprawny-system-transportowy-dla-podtatrza

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM