Zarządzenie NR 18/2020 Starosty Tatrzańskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wstrzymania funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Na podstawie art. 15 oraz art. 94 ust. 4 Kodeksu pracy oraz art.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wszelkich rzeczy znalezionych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Zakopanem

pełna treść zarządzenia w załączniku

Pliki do pobrania
Pobierz plik (zarzadzenie 18.20.pdf)zarzadzenie 18.20.pdf358 kB