PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

  • potwierdzono 1 przypadek wystąpienia choroby COVID-19,
  • liczba osób przebywających na kwarantannie -  232  w tym:
    • z mocy prawa - 218 osób + 31 osób ze wspólnego gospodarstwa (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
    • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 14 osób.
       

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym  https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .