Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 7 maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 7 maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

  • 2 osoby zakażone Covid-19 (z czego 1 osoba wyzdrowiała)
  • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 1
  • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 84
  • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 82
  • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 0
  • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 130
     

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .