Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 18 maja 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

  • Aktualnie 0 osób zakażonych Covid-19( 2 osoby to ozdrowieńcy)
  • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 0
  • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 121
  • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 87
  • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 2
  • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 256

Od początku epidemii pod nadzorem PSSE w Zakopanem było:

  • osób pod nadzorem epidemiologicznym - 101
  • osób na kwarantannie - 920
  • w tym na decyzji PPIS w Zakopanem: 45
  • w izolacji domowej - 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .