Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 15 lipca 2020 roku, stan na godzinę 20:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 15 lipca 2020 roku, stan na godzinę 20:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 43 osób zakażonych Covid-19 (6 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 34
 • w tym osoby w hospitalizacji: 9
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 560
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 526
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 204
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 322
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 1896

Od początku epidemii pod nadzorem PSSE w Zakopanem było:

 • osób pod nadzorem epidemiologicznym - 330
 • osób na kwarantannie - 2160
 • w tym na decyzji PPIS w Zakopanem: 642
 • w izolacji domowej - 52

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .