Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 18 lipca 2020 roku, stan na godzinę 15:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 18 lipca 2020 roku, stan na godzinę 20:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 49 osób zakażonych Covid-19 (6 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 37
 • w tym osoby w hospitalizacji: 12
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 1196
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 1159
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 197
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 962
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 2020

Od początku epidemii pod nadzorem PSSE w Zakopanem było:

 • osób pod nadzorem epidemiologicznym - 342
 • osób na kwarantannie - 2905
 • w tym na decyzji PPIS w Zakopanem: 1351
 • w izolacji domowej - 55

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .