PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 26 lipca 2020 roku, stan na godzinę 15:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 26 lipca 2020 roku, stan na godzinę 15:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • Aktualnie 97 osób zakażonych Covid-19 (6 osoby to ozdrowieńcy)
 • w tym osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 82
 • w tym osoby w hospitalizacji: 15
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną, izolacją i nadzorem epidemiologicznym): 320
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 238
 • w tym liczba osób obiętych kwarantanną z granicy: 120
 • w tym liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 118
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 2680

Od początku epidemii pod nadzorem PSSE w Zakopanem było:

 • osób pod nadzorem epidemiologicznym - 342
 • osób na kwarantannie - 3283
 • w tym na decyzji PPIS w Zakopanem: 2228
 • w izolacji domowej - 96

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .