Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 16 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 184
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 177
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 5
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 60
   

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 14 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 199
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 194
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 3
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 42
   

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 13 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 13 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 208
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 205
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 3
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 39
   

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 12 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 12 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 223
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 220
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 3
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 38
   

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 255
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 253
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 3
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 38
   

Trwa stan pandemii na terenie całego kraju – z tego powodu placówki medyczne wprowadziły wszystkie możliwe zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się na zwykłym oddziale szpitalnym (nie zakaźnym) osób z koronawirusem, a z drugiej strony zapewnić pomoc medyczną dla wszystkich innych przypadków.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 9 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 258
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 256
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 6
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 38
   

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 8 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 8 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 259
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 257
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 8
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 35

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 7 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 •  2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 256
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 256
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 10
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 34
   

PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • potwierdzono 1 przypadek wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  232  w tym:
  • z mocy prawa - 218 osób + 31 osób ze wspólnego gospodarstwa (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 14 osób.