logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawę dostępności drogi dla obsługi ruchu turystycznego oraz poprawę komfortu użytkowników drogi.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymiana nawierzchni jezdni,

- przebudowa konstrukcji żelbetowej muru oporowego,

- remont i muru oporowego kamiennego,

- remont i przebudowa elementów odwodnienia, 

- wymiana  nawierzchni chodnika,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   3 000 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   2 850 000,00 zł.,

logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz wzmocnienie i dostosowanie obiektów mostowych do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno - eksploatacyjnych.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymianę nawierzchni jezdni na dojazdach,

- rozbudowa chodników na obiektach mostowych,

- remont podpór mostu oraz konstrukcji pomostu,

- przebudowa nawierzchni obiektów mostowych,

- przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   2 200 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   2 090 000,00 zł.,

logo powiat

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

 

W ramach projektu wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wzmocnienie konstrukcji oraz wymianę nawierzchni jezdni,

- wykonanie nowego odcinka chodnika,

- wykonanie przebudowy istniejących chodników,

- wykonanie zatoki autobusowej,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Planowana wartość zadania:   4 900 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład:   4 655 000,00 zł.,