Wszystkie rozkłady zachowują ważność do 31.12.2022 r.

Rozkłady jazdy:

Numer
lini
Przewoźnik Nazwa lini regularnej  Rozkład
jazdy 
58 Łojas Wacław
34- 511 Kościelisko, ul. Królewska 21a
Zakopane Rejon Dworców „FIS” Dol. Chochołowska przez Roztoki i Rysulówkę

pobierz

59 „Tatry-Bus” Transport Osobowy
Żegleń Jan
34-407 Ciche, Ratułów 250c
Zakopane Rejon Dworców „FIS”- Dolina Chochołowska przez Krzeptówki

pobierz

64 „JJAS” J. Truchan i wspólnicy SJ
34- 511 Kościelisko, ul. Nędzy- Kubińca 95a
Zakopane Rejon Dworców FIS- Dol. Chochołowska (Siwa Polna)

pobierz

65 Przewóz Osób Tadeusz Żeglin,
34-520 Poronin, ul. Majerczykówka 19.
Frąckówka - Zakopane

pobierz

66 Maciej Piotr Naglak,
Transport Osobowy
34- 470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 24.
Zakopane- Dolina Chochołowska

pobierz

69 Usługi Transportowe Rafał Stoch
34- 500 Zakopane, Gubałówka 209.
Zakopane - Dolina Koscieliska - Zakopane

pobierz

72 Firma Lider:
 • Jagła Marcin, 34- 511 Kościelisko ul. Pod Blachówką 62,
 • Pańszczyk Artur, 34- 511 Kościelisko, ul. Śmiechówka 6,
 • Śmieszek Bogdan, 34- 500 Zakopane ul. Krzeptówki 21
Dolina Kościeliska- Zakopane Kuźnice

pobierz

78 Firma Handlowo Usługowa
„SAMPOBUS” Paweł Budz
34- 531 Murzasichle, Budzowa 48a
Zakopane- Biały Dunajec do Gila przez Poronin

pobierz

80 Z.T.P. Stoch, Karpiński Spółka Jawna
34- 500 Zakopane ul. Harenda15
Zakopane Rejon Dworców FIS- Polana Palenica przez Brzeziny

pobierz

81 Z.T.P. Stoch, Karpiński Spółka Jawna
34- 500 Zakopane ul. Harenda15
Zakopane Cyrhla- Murzasichle - Małe Ciche

pobierz

84 Zrzeszenie Transportu Prywatnego
34- 500 Zakopane, ul. Kościuszki 28
Zakopane Rejon Dworców FIS- Dolina Chochołowska Siwa Polana

pobierz

86 Z.T.P. Stoch, Karpiński Spółka Jawna
34- 500 Zakopane ul. Harenda15
Zakopane Rejon Dworców FIS- Dolina Kościeliska przez Skibówki, Krzeptówki

pobierz

87 „TRANS- BUS- BUKOWINA”
Migiel, Krokosz, Zarębczan, Majerczyk, Chowaniec, Pańszczyk, Łapka Sp. Jawna,
34- 530 Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 87.
Zakopane Przewodników Tatrzańskich Kuźnice- Kościuszki Rejon Dworców FIS- Polana Palenica

pobierz

89 Firma Szos- Mig:
 • Migiel Jan, 34- 531 Małe Ciche 39
 • Szostak Bronisław, 34- 530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Spiski 48
Zakopane Kuźnice- Wierch Kurucowy- Wierch Rusiński- Bukowina Dolna- Białka Tatrzańska Środkowa Sklep GS

pobierz

90 Firma Szos- Mig:
 • Migiel Jan, 34- 531 Małe Ciche 39
 • Szostak Bronisław, 34- 530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Spiski 48
Zakopane Rejon Dworców- Brzegi przez Jurgów

pobierz

91 Firma Szos- Mig:
 • Migiel Jan, 34- 531 Małe Ciche 39
 • Szostak Bronisław, 34- 530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Spiski 48
Małe Ciche – Zakopane przez Murzasichle, Poronin

pobierz

92 Firma Szos- Mig:
 • Migiel Jan, 34- 531 Małe Ciche 39
 • Szostak Bronisław, 34- 530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Spiski 48
Małe Ciche Ośrodek Sportowy- Zakopane Rejon Dworców St. Nr 8 przez Kuźnice, Murzasichle

pobierz

93 „Tatry-Bus” Żegleń Jan
34-407 Ciche, Ratułów 250c
Zakopane Rejon Dworców „FIS”- Bustryk Zakopane

pobierz

98 „Żółta Linia” Jan Morawa
34- 500 Zakopane, Bachledzki Wierch 8
Zakopane- Dolina Chochołowska przez Krzeptówki, Dolinę Kościeliską

pobierz

100 PRZEWÓZ OSÓB Tadeusz Żeglin
34- 520 Poronin, Majerczykówka 19
Poronin Za Torem- Zakopane

pobierz

102 Firma Handlowo Usługowa
Józef Majerczyk
34- 407 Leśnica, ul. Łosie 17
Gliczarów Górny- Zakopane ZDA przez Bukowinę Tatrzańską Klin, Poronin

pobierz

103 „Tatry-Bus” Żegleń Jan
34-407 Ciche, Ratułów 250c
Zakopane- Gubałówka- Zakopane

pobierz

104 Firma Szos- Mig:
 • Migiel Jan, 34- 531 Małe Ciche 39
 • Szostak Bronisław, 34- 530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Spiski 48
 Groń Kobylarzówka- Zakopane Szpital Powiatowy przez Bukowinę Tatrzańską, Murzasichle

pobierz

105 Z.T.P. Stoch, Karpiński Spółka Jawna
34- 500 Zakopane ul. Harenda15
Zakopane- Dolina Kościeliska przez Wojdyłówkę

pobierz

110 Usługi Transportowe Jan Ferek
34- 500 Zakopane, Chałubińskiego 11a/ 7

Zakopane- Dolina Chochołowska Siwa Polana - Zakopane

pobierz

112 Firma Szos- Mig:
 • Migiel Jan, 34- 531 Małe Ciche 39
 • Szostak Bronisław, 34- 530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Spiski 48
Zakopane Szpital Powiatowy- Terma Bukowina Tatrzańska przez Murzasichle, Małe Ciche

pobierz

114 Maciej Piotr Naglak Transport Osobowy<br/ >34- 470 Czarny Dunajec ul. Kolejowa 24 Zakopane - Dzianisz przez Gubałówkę- Zakopane

pobierz

116 „TRANS- BUS- BUKOWINA”
Migiel, Krokosz, Zarębczan, Majerczyk, Chowaniec, Pańszczyk, Łapka Sp. Jawna,
34- 530 Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 87.
Zakopane Polana Palenica przez Jaszczurówkę

pobierz

121 Firma INTERBUS:
 • Wojciech Galica
  34- 520 Poronin, ul. Stasikówka 108
 • Pańszczyk Wojciech
  34- 520 Poronin, ul. Jesionkówka 10
Zakopane Rejon Dworców- Witów Dolny

pobierz

127 Przewóz Osób
Bronisław Szostak
34-530 Bukowina Tarzańska
ul. Wierch Spiski 48

Gliczarów Górny - Zakopane prze Poronin

pobierz

128 Przewóz Osób
Bronisław Szostak
34-530 Bukowina Tarzańska
ul. Wierch Spiski 48

Czarna Góra 200 - Bukowina Tatrzańska Ośrodek Wypoczynkowy 'Stasinda'- Murzasichle-Czarna Góra 200

pobierz

 

 1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 2. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny,
 3. przeprowadzanie egzaminu stwierdzającego posiadania kwalifikacji do wykonywania transportu drogowego taksówką (do dnia 2013.12.31),
 4. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 5. dokonywania lub odmowy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, oraz zmiany i wykreślania wpisu z rejestru,
 6. sprawowania nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, a w szczególności:
  1. przyjmowania i weryfikowania informacji o terminie, czasie i miejscu, w którym będą prowadzone zajęcia wraz z listą uczestników kursu,
  2. przyjmowania i weryfikowania informacji o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu wewnętrznego,
  3. przyjmowania i weryfikowania danych osób, które ukończyły kurs,
  4. przyjmowania i weryfikowania informacji o wszystkich przeprowadzonych kursach w ciągu roku przez ośrodek szkolenia kierowców,
  5. kontrolowania dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem,
 7. wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców
 8. wydawania poświadczeń o spełnieniu dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
 9. Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 10. Wydawanie legitymacji potwierzających wpis instruktora do ewidencji,
 11. Wydawanie decyzji w sprawie wykreślienia instruktora nauki jazdy z ewidencji,
 12. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 13. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywania zawodu przewodnika,
 14. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania, zawieszania i cofania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
 15. udzielanie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
 16. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania i cofania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 17. udzielanie, zmiana, odmowa udzielania i cofania zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 18. kontrola przedsiębiorcy w zakresie wykonywania przewozów zgodnie z udzieloną licencją, zezwoleniem na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczeniem o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, zezwoleniem na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 19. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem, licencją, zaświadczeniem,
 20. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 21. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 22. wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście.

 

Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych,

 1. rejestracja pojazdów z urzędu
 2. rejestracja czasowa pojazdów na wniosek strony
 3. wymiana oraz wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych,
 4. wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych,
 5. wyrejestrowanie pojazdu,
 6. wycofanie czasowe pojazdów,
 7. zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 8. nadawanie cech identyfikacyjnych na nadwoziach, ramie,
 9. wydawanie zaświadczeń w sprawie własności pojazdów,
 10. wpis: instalacji gazowej, haka, nauki jazdy, taxi, zastawu, VAT, współwłasności pojazdu,

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowanie na sprawdzenie kwalifikacji,

 1. wymiana i wydawanie wtórników praw jazdy,
 2. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 3. wydawanie profili kandydatów na kierowców ( PKK )
 4. wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 5. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wpisu o szkoleniu okresowym
 6. wydawania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie kierujących pojazdami w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, oraz uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia.
 7. wydawania decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne kierujących pojazdami w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, oraz kierowania pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1, lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego,
 8. wydawania decyzji o skierowaniu kierowców na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców, oraz na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów.
 9. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem w razie stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, przeciwwskazań psychologicznych, utraty przez kierowcę kwalifikacji, stwierdzonej negatywnym wynikiem egzaminu, przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, oraz niepoddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
 10. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w związku z wykonywaniem orzeczenia sądowego zawierającego zakaz prowadzenia pojazdów, oraz wykonywania środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonych wobec osób nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem oraz cudzoziemców
 11. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
 12. wydawania decyzji o przywracaniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym , oraz decyzji o zwrocie prawa jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie lub zatrzymanie.
 13. współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami