I W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych,
 5. przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 6. prowadzenie okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 7. opracowanie planu ochrony i nadzorowanie jego realizacji,
 8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 9. prowadzenie wykazu stanowisk, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych,
 10. prowadzenie postępowań sprawdzających,
 11. kierowanie i nadzorowanie pracą kancelarii dokumentów niejawnych.

 

II W zakresie ochrony danych osobowych:

 1. opracowanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, przeznaczonej dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych,
 2. opracowanie instrukcji, określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
 3. określenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego,
 4. opracowanie i wdrożenie programu szkolenia w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego
 5. określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeby kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
 6. określenie zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń i ryzyka,
 7. monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania,
 8. w zakresie ochrony informacji niejawnych stworzenie systemu zabezpieczeń urządzeń komputerowych na których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane dane niejawne stanowiące tajemnice służbową.