PSSE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 5 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 5 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  254  w tym:
  • z mocy prawa - 221 osób + 20 osób ze wspólnego gospodarstwa (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 13 osób.
    

PSSE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 4 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 4 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  250  w tym:
  • z mocy prawa - 275 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 10 osób.
    

logo powiatu

Uwaga – ważna informacja dla przedsiębiorców – mówi Zofia Garbulińska Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego. Zarząd Powiatu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i jej skutkami gospodarczymi, w środę 1 kwietnia podjął uchwałę, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które dzierżawią grunty od samorządu. I w kwietniu 2020 roku czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego będą obniżone o 70 procent jego wartości.

Trwa stan epidemii na terenie całego kraju, w tym czasie wyjątkową rolę pełnią placówki opieki zdrowotnej. Szpitale to miejsca do których zgłaszają się osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa.  Ale nie tylko, bowiem jak każdego miesiąca tak i teraz na Szpitalne Oddziały Ratunkowe trafiają osoby z różnego rodzaju schorzeniami, urazami po wypadkach czy w stanach zagrożenia życia. Rozmowa z dr Małgorzatą Czaplińską wicedyrektor Szpitala Powiatowego imienia dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 2 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  345  w tym:
  • z mocy prawa - 337 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 8 osób.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) część zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców będzie realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem.

PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 1 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 


 

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  372  w tym:
  • z mocy prawa - 364 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 8 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym  https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .

logo powiatu

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

Przeczytaj i stosuj !

 

 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 31 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 31 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 


 

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  369  w tym:
  • z mocy prawa - 364 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 5 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym  https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .

PSSE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 30 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 30 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 


 

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  357  w tym:
  • z mocy prawa - 355 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 2 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym  https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .