Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 9 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 258
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 256
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 6
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 38
   

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 8 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 8 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • 2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 259
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 257
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 8
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 35

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 7 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 •  2 osoby zakażone Covid-19
 • Osoby w izolacji domowej mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 2
 • Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 256
 • Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 256
 • Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 10
 • Liczba badań wykonanych w kierunku SARS-CoV-2 w powiecie tatrzańskim: 34
   

PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 6 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • potwierdzono 1 przypadek wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  232  w tym:
  • z mocy prawa - 218 osób + 31 osób ze wspólnego gospodarstwa (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 14 osób.
    

PSSE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 5 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 5 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  254  w tym:
  • z mocy prawa - 221 osób + 20 osób ze wspólnego gospodarstwa (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 13 osób.
    

PSSE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 4 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 4 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  250  w tym:
  • z mocy prawa - 275 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 10 osób.
    

logo powiatu

Uwaga – ważna informacja dla przedsiębiorców – mówi Zofia Garbulińska Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego. Zarząd Powiatu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i jej skutkami gospodarczymi, w środę 1 kwietnia podjął uchwałę, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które dzierżawią grunty od samorządu. I w kwietniu 2020 roku czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego będą obniżone o 70 procent jego wartości.

Trwa stan epidemii na terenie całego kraju, w tym czasie wyjątkową rolę pełnią placówki opieki zdrowotnej. Szpitale to miejsca do których zgłaszają się osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa.  Ale nie tylko, bowiem jak każdego miesiąca tak i teraz na Szpitalne Oddziały Ratunkowe trafiają osoby z różnego rodzaju schorzeniami, urazami po wypadkach czy w stanach zagrożenia życia. Rozmowa z dr Małgorzatą Czaplińską wicedyrektor Szpitala Powiatowego imienia dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 2 kwietnia 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
 • liczba osób przebywających na kwarantannie -  345  w tym:
  • z mocy prawa - 337 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
  • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 8 osób.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) część zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców będzie realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem.