logo

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Zakopanem złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Maciej Gąsienica - nauczyciel w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem oraz Krzysztof  Mierczak – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała również Pani Małgorzata Stopka – Olesiak – nauczycielw Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem.

W wyniku postępowania konkursowego, na kolejną kadencję wyłoniono nowego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Został nim dotychczasowy dyrektor Pan Marek Donatowicz. Akt powierzenia funkcji dyrektora wraz z gratulacjami i życzeniami wręczył Starosta Tatrzański Piotr Bąk.

Podczas spotkania pożegnano Panią Dorotę Sztokfisz - Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku, w związku z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

Gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu, w związku z nagrodą jubileuszową otrzymał Zdzisław Króżel – Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego omówił także plany pracy szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08