Informuję, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego.

Pełna treść komunikatu z możliwością pobrania, znajduje się w załączniku poniżej.

 

Szanowni Państwo,

informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE/PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej www.malopolska.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (UMWM - pismo znak SR-V.7013.2.35.2024.pdf)Pismo552 kB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pod adresem: https://bip.malopolska.pl/muw,m,5231,informacjeogolne.html zostały zamieszczone dokumenty dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych, ubiegających się o dofinansowanie zadań w 2024 roku.

Kontynuując program „Dofinansowania zakupu sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” do dnia 31 marca 2024r przyjmowane są wnioski o przyznanie od 50 do 200 sadzonek buka i jodły oraz świerka (do 25% ilości wszystkich wnioskowanych sadzonek).

Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Zakopanem Wydział Środowiska (tel. 182023921) oraz u osób odpowiedzialnych za przekazanie sadzonek na terenie danej gminy:


- Gmina Biały Dunajec: Tomasz Dzierżęga – Radny Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Kościelisko: Marta Nędza-Kubiniec - Radna Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Poronin: Janusz Pawlikowski – Radny Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Bukowina Tatrzańska: Maria Kuchta - Radna Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Miasto Zakopane: Marcin Zubek – Radny Powiatu Tatrzańskiego.

Szczegóły programu zawarte są w regulaminie dofinansowania.

Powiat Tatrzański w ciągu ośmiu lat przeznaczył na przedmiotowy program 107.000,- zł. Realizując 626 wniosków przekazał mieszkańcom 110 tys. sztuk sadzonek buka i jodły.

Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2024 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania, aby poprawić wydajność uprawną pól poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych.
Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w 2024 roku Władze Powiatu Tatrzańskiego podpisały umowy z Nadleśnictwami z Krościenka i Nowego Targu w sprawie powierzenia gospodarki leśnej na terenach nie będących własnością Skarbu Państwa. Chodzi o bagatela ponad 6200 hektarów lasów, a trzeba pamiętać, że w Powiecie Tatrzańskim ponad 90 procent powierzchni zalesionych to własność prywatna. Tym samym Nadleśnictwa będą sprawować merytoryczny nadzór na tych terenach, choć tak naprawdę w większości jest to pomoc merytoryczna dla właścicieli tych terenów. Leśniczy będą więc przede wszystkim doradzać i edukować np. w sprawie przebudowy drzewostanu na konkretnych terenach, właściciele lasów mogą też liczyć na bezpłatne sadzonki drzew, wystarczy w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek.

Informuję, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.

ZALECENIA:

  1. prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
  2. przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
  3. każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  4. w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

Szanowni Państwo,

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do 24 sierpnia 2023 roku w rejestrze BDO, poprzez stronę internetową http://www.rejestr-bdo.mos.gov.pl, powinien się zarejestrować przedsiębiorca, który:

1. prowadzi jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferuje kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakuje napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego),
2. wprowadza do obrotu (produkuje lub przywozi z zagranicy) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów) lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Jeśli podmiot ma już wpis w rejestrze BDO z innego zakresu to powinien złożyć wniosek aktualizujący wpis. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków w rejestrze BDO można znaleźć na stronie www.malopolska.pl/rejestr
Więcej informacji o nowych obowiązkach, opłatach i sprawozdaniach znajduje się na stronie www.malopolska.pl/plastik

Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców.

Z poważaniem
Tomasz Pietrusiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Środowiska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających, a także możliwością znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z torowiskami informuje o planowanych od dnia 30.06-07.07 br. opryskach środkiem ochrony roślin Baldron 400SL na terenach miast i gmin sąsiadujących z:

  1. linią kolejową nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka oraz
  2. linią kolejową nr 99 Chabówka – Zakopane.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zabieg zostanie wykonany w najbliższym sprzyjającym terminie.

Jednorazowy oprysk wykonywany będzie z pojazdu szynowego na szerokość ok. 3 m dla strony prawej i lewej od osi toru przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Niestety Zakład na obecną chwilę nie ma możliwości wykonania zabiegu po godzinach oblotu pszczół, mimo to przykłada wszelką staranność do prawidłowego wykonania oprysku zgodnie ze sztuką rolną. Prace wykonywane będą przez przeszkolonych pracowników z uprawnieniami do wykonywania zabiegów herbicydowych.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie niniejszego zawiadomienia do mieszkańców wskazanych terenów.

W załączeniu etykieta środka wraz z kartą charakterystyki.

Łączę wyrazy szacunku,

Marzena Walkowiak
Specjalista
Dział dróg kolejowych, ochrony środowiska i inwestycji
Biuro Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Batorego 80
33-300 Nowy Sącz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 185352552

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa. Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego.
Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków. Informacje zawarte w niniejszym piśmie proszę rozpowszechnić do jak najszerszego grona odbiorców.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie
mgr Rafał Rostecki

Szanowni Państwo,
w dniu 9 grudnia 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowy program, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wpierający polski sektor rybacki w perspektywie 2021-2027.
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020.
Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) ponad 512 mln euro, co łącznie z wkładem krajowym da kwotę prawie 732 mln euro.
Wsparcie dla sektora rybackiego wdrażane będzie w ramach 4 priorytetów:
Priorytet 1
Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych – ponad 314 mln euro.
Priorytet 2
Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzani i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – ponad 304 mln euro.
Priorytet 3
Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich oraz sektora akwakultury – 67 mln euro.
Priorytet 4
Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów – 2 mln euro
Realizując zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, chciałam przekazać, że została uruchomiona strona internetowa programu www.rybactwo.gov.pl.
Jest to oficjalna strona programu, na której będą publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych w przyszłości operacji. Docelowo, jedynie na tej stronie będziecie Państwo mieli dostęp do ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie.
Uzupełnieniem tej strony są założone, na potrzeby działań komunikacyjnych konta programu w mediach społecznościowych, promujące zagadnienia na temat funduszu, na których przekazywane będą najświeższe i bieżące informacje związane z programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa.
Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do dalszego działania.