Kontynuując program „Dofinansowania zakupu sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” do dnia 31 marca 2024r przyjmowane są wnioski o przyznanie od 50 do 200 sadzonek buka i jodły oraz świerka (do 25% ilości wszystkich wnioskowanych sadzonek).

Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Zakopanem Wydział Środowiska (tel. 182023921) oraz u osób odpowiedzialnych za przekazanie sadzonek na terenie danej gminy:


- Gmina Biały Dunajec: Tomasz Dzierżęga – Radny Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Kościelisko: Marta Nędza-Kubiniec - Radna Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Poronin: Janusz Pawlikowski – Radny Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Bukowina Tatrzańska: Maria Kuchta - Radna Powiatu Tatrzańskiego;

- Gmina Miasto Zakopane: Marcin Zubek – Radny Powiatu Tatrzańskiego.

Szczegóły programu zawarte są w regulaminie dofinansowania.

Powiat Tatrzański w ciągu ośmiu lat przeznaczył na przedmiotowy program 107.000,- zł. Realizując 626 wniosków przekazał mieszkańcom 110 tys. sztuk sadzonek buka i jodły.