Jak już informowaliśmy w Małopolsce, a więc i w Powiecie Tatrzańskim trwa KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2023 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest zebranie i wprowadzenie aktualnych danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 14 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem odbyła się XLIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju była m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową, a także kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Uczestników powitali: Komendant Powiatowy  PSP w Zakopanem st. bryg. Grzegorz Worwa, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zakopanem dh. Adam Tracz.

Eliminacje odbyły się w 3 grupach wiekowych:
I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI.
II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII.
III grupa wiekowa – uczniowie szkół średnich.

W turnieju wzięło udział 49 uczniów reprezentujących wszystkie gminy z terenu powiatu. Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 20 pytań. Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z testu zakwalifikowali się do etapu ustnego turnieju.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w tym budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych o obowiązku ich utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.

Służba w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sobotę 25 czerwca w ramach akcji „Wakacje z 11 MBOT” na 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze zostało powołanych 150 terytorialsów.

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, przedstawia Sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tatrzańskiego za 2021 r. zamieszona jest w załączniku poniżej z możliwością pobrania.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Sprawozdanie KPP za 2021 rok.pdf)Sprawozdanie KPP za 2021 rok.pdf523 kB