Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) kasa urzędu będzie czynna do godz. 11.00.

Urząd będzie czynny do godz. 12.00.

Sprawy związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją samochodów to jedna z kompetencji Starostwa Tatrzańskiego. Co ważne – część z tych spraw możemy załatwić, umawiając wcześniej swoją wizytę drogą elektroniczną. Ale na sprawne i w miarę szybkie załatwienie niezbędnych formalności mogą również liczyć ci, którzy tego nie zrobią. Codziennie bowiem w popularnym biletomacie jest 10 wolnych terminów, dla klientów, którzy wcześniej mimo wszystko się nie umówili. Co bardzo ważne – przed wizytą warto zawsze wcześniej sprawdzić czy posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, aby załatwić swoją sprawę. Rozmowa z Marianem Łojkiem pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Tatrzańskiego.

- Wydział Komunikacji ze względu na charakter spraw to miejsce bardzo często odwiedzane przez mieszkańców, którzy muszą dopełnić wybranych formalności.

Dokładnie tak – mamy coraz większą liczbę osób, które posiadają lub zdobywają uprawnienia do kierowania pojazdami jak i nasze społeczeństwo dysponuje z każdym rokiem coraz większą liczbą samochodów – to przejaw naszych czasów. Wielu z nas nie wyobraża sobie przecież codziennego życia bez możliwości poruszania się własnym pojazdem.

- Jak wyglądają formalności jeśli chodzi o wydawanie praw jazdy?

Starosta Tatrzański ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zakopanem z siedzibą przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

 1. Nazwa stanowiska pracy:

 1) Inspektor w Wydziale Budownictwa (3 etaty)

2. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

Starosta Tatrzański ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zakopanem z siedzibą przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

1. Nazwa stanowiska pracy:

 1) Podinspektor w Wydziale Budownictwa (2 etaty)

2. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

Starosta Tatrzański ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zakopanem z siedzibą przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

1. Nazwa stanowiska pracy:

 1) Referent w Wydziale Budownictwa (2 etaty)

2. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem z powodu wdrożenia nowego systemu informatycznego będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. W dniu 29 grudnia 2023 r. (piątek) kasa urzędu będzie czynna do godziny 11:00.
  2. W dniu 2 stycznia 2024 r. (wtorek) tutejszy urząd będzie nieczynny, z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2023 Starosty Tatrzańskiego dzień 2 stycznia 2024 roku będzie dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Zakopanem - w zamian za przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku święto Trzech Króli).

Za utrudnienia przepraszamy.

Powiat Tatrzański zrealizował grant "Cyfrowy Powiat" w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W dniu 13 lipca 2023 r. w obecności Pana Piotra Bąka – Starosty Tatrzańskiego, Pana Władysława Filara - Wicestarosty Tatrzańskiego, Pani Anny Król – Józaga - Naczelnik Wydziału Edukacji, Pani Katarzyny Chyc - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie następującej treści: