W dniu 23.07.2022 r.  w ramach 47. Poroniańskiego Lata  odbył się turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Poronin. W turnieju wzięło udział 9 drużyn reprezentujących następujące instytucje:

 • Komendę Powiatową Państwową Straż Pożarną w Zakopanem
 • Straż Graniczną
 • Urząd Gminy Biały Dunajec
 • Komendę Powiatową Policji w Zakopanem
 • Ochotniczą Straż Pożarną w Poroninie
 • Oddział Związku Podhalan z Gminy Poronin
 • Urząd Gminy Poronin
 • Starostwo Powiatowe w Zakopanem
 • Ratownictwo Medyczne

W turnieju piłkarskim w bardzo dobrym stylu zagrała drużyna Powiatu Tatrzańskiego, którą reprezentowali:

 • Daniel Bużek
 • Grzegorz Drewniak
 • Jacek Kuchta
 • Pius Gut – Romanowski
 • Wojciech Majerczyk
 • Maciej Janicki
 • Stanisław Stosel
 • Kacper Stosel
 • Wojciech Majerczyk

Pierwsze miejsce zdobyła Drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, drugie miejsce Drużyna Straży Granicznej, a trzecie Urzędu Gminy Poronin.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a drużynę Starostwa wspieramy w przygotowaniach do kolejnych rozgrywek !

W okresie pomiędzy 24 kwietnia 2022 r. a 14 czerwca 2022 r. w obecności :

 1. Starosty Tatrzańskiego – Pana  Piotra Bąka,
 2. Wicestarosty Tatrzańskiego – Pana Władysława Filara,
 3. Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia,
 4. Naczelnika Wydziału Budownictwa  – Pana Jerzego Chlebińskiego,
 5. Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa  – Pani Agnieszki Stachoń – Staszel
 6. Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji – Pana Mariana Łojka
 7. Inspektora Wydziału Organizacyjnego – Pani Anny Pardel – Butor
 8. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc

odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie  następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania za dotychczasowe wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Informujemy iż w dniu 31.12.2021r. urząd czynny jest do godz. 12:00

Dokonywanie wpłat w kasie urzędu możliwe jest do godz. 11:00

W dniu 29 września  2021 r . w obecności Starosty Tatrzańskiego – Pana  Piotra Bąka, Wicestarosty Pana Władysława Filara, Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia, Naczelnik Wydziału Infrastruktury – Pani Bożeny Stopki – Rapacz, Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Pana Andrzeja Dziadonia , Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc odbyło się uroczyste ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie
do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

W dniu 26.07.2021 r. po niespełna 23 latach pracy w Starostwie Powiatowym w Zakopanem karierę urzędniczą zakończyła Pani Inspektor Krystyna Gogola. Przez dwie dekady codziennie Pani Krystyna w służbie społeczności lokalnej Powiatu Tatrzańskiego przyjmowała Państwa z uśmiechem i życzliwością w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Jako współpracownicy będziemy wspominać Panią Krystynę jako niezwykle serdeczną, pomocną i troskliwą koleżankę.

Na nowej „drodze życia” życzymy odpoczynku, radości z każdej chwili oraz spełnienia marzeń.

W dniu 24.07.2021 r.  w ramach 46. Poroniańskiego Lata  odbył się turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Poronin. W turnieju tym udział wzięli:

 1. Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem
 2. Gmina Bukowina Tatrzańska
 3. Gmina Biały Dunajec
 4. Komenda Policji w Zakopanem
 5. Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Poronin
 6. Oddziały Związku Podhalan z Gminy Poronin
 7. Gmina Poronin
 8. Starostwo Powiatowe w Zakopanem

W turnieju piłkarskim w bardzo dobrym stylu zadebiutowała drużyna urzędników Powiatu Tatrzańskiego pod nazwą Starostwo Tatrzańskie, którą reprezentowali :

 1. Daniel Bużek
 2. Grzegorz Drewniak
 3. Pius Gut – Romanowski
 4. Rafał Haliński
 5. Maciej Janicki
 6. Łukasz Jania
 7. Wojciech Majerczyk
 8. Łukasz Marduła
 9. Wojciech Kondera
 10. Zdzisław Króżel
 11. Maciej Przybył
 12. Stanisław Stosel

Wyniki rozgrywek piłkarskich prezentują się następująco :

 1.  miejsce – OSP – Poronin
 2. miejsce – Komenda Powiatowa Policji
 3. miejsce Państwowa Straż Pożarna – Zakopane
 4. miejsce Związek Podhalan o/Poronin

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a drużynę Starostwa wspieramy w przygotowaniach do kolejnych rozgrywek !

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dnia 2 kwietnia 2021 roku ( Wielki Piątek ) Starostwo Powiatowe w Zakopanem będzie nieczynne

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ogłasza konkursy na KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA w następujących jednostkach prowadzonych przez powiat tatrzański:

 1. Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5
 2. Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem, ul. Grunwaldzka 3
 3. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zakopanem, ul. Heleny Modrzejewskiej 5
 4. Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku, ul. Szeligówka 13

Pełna treść ogłoszeń dostępna do pobrania w wersji pdf oraz word w sekcji załączników po rozwinięciu artykułu

 

Porozumienie o współpracy z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich

Przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego Starosta Piotr Bąk, Wicestarosta Jerzy Zacharko i Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego oraz integracji środowiska żołnierskiego i lokalnej społeczności podpisali w dniu 20 lutego br. w Zakopanem porozumienie o współpracy.

Zgodnie z tym dokumentem, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich obejmie swą działalnością edukacyjno-promocyjną młodzież szkół powiatowych, w tym klasy mundurowe funkcjonujące w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem,