W Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu odbyło się spotkanie w ramach Forum Współpracy dla Podtatrza. To zespół m.in. samorządowców, który monitoruje rządowy Program Rozwoju Systemu Komunikacyjnego i Transportu na Podtatrzu. Chodzi o realizację projektu modernizacji sieci dróg, kolei i transportu w południowej Małopolsce który przygotuje region na zwiększony ruch po zakończeniu trwającej właśnie modernizacji zakopianki.  W przeciwnym wypadku bowiem jak mówią eksperci – przebudowa drogi nic nie da, a nawet może pogorszyć sytuację komunikacyjną na Podhalu. Służyć temu ma projekt rządowy, który został sformułowany 2 lata temu i przyjęty przez Radę Ministrów, a w tej chwili jest w początkowej fazie realizacji.

W najbliższą niedzielę 6 czerwca w Zakopanem odbędą się uroczystości ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Wszystko o godzinie 10.00 rozpocznie Msza Święta przy ołtarzu papieskim w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. To właśnie przy tym ołtarzu Papież Polak odprawił 6 czerwca 1997 roku (24 lata temu) podczas pielgrzymki do Ojczyzny uroczystą Mszę Świętą pod Wielką Krokwią z udziałem górali i setek tysięcy pielgrzymów z całego świata. Następnie w samo południe rozpocznie się wspólna Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. W jej programie przewidziano m.in. przekazanie oficjalnej zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego, jak i wystąpienie dr hab. Anny Mlekodaj profesora PPUZ w Nowym Targu pt. „Przesłanie Jana Pawła II do górali”. Głównym punktem obrad będzie oczywiście podjęcie przez radnych Powiatu Tatrzańskiego uchwały o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Jednocześnie właśnie na tym uroczystym posiedzeniu zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatami: Wadowickim i Tatrzańskim. Na koniec jako część artystyczna uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gminnych zaplanowany został występ Hanki Rybki z zespołem. Sesji towarzyszyć też będzie wystawa prac artystów Podtatrza zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

 

Transmisja XXIV Sesji Powiatu Tatrzańskiego - 06.06.2021 12:00

logo

Andrzej Duda Prezydent RP powołał Radę do Spraw Samorządu Terytorialnego w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju i powołał do niej Piotra Bąka Starostę Tatrzańskiego. Prezydent RP podkreślał, że powołanie rady jest wyrazem przekonania, że dobrze funkcjonujący samorząd decyduje o jakości życia obywateli, tworzący wspólnoty lokalne i regionalne jak również o nowoczesności państwa. Szczególnie teraz Polska i Polacy potrzebują strategicznego projektowania rozwoju kraju, z uwzględnieniem ich ról i zadań władz z różnych szczebli. Pałac Prezydencki będzie na pewno dobrym miejscem do prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań, które będą wsparciem i inspiracją dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Głos ekspertów – praktyków reprezentujących gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie wnoszący własną wiedzę i doświadczenie jest w tej dyskusji niezbędny, a jego wartość trudna do przecenienia.

logo

W czwartek 6 maja Rada Powiatu Tatrzańskiego w tajnym głosowaniu wybrała nowego wicestarostę tatrzańskiego. Został nim Władysław Filar, którego kandydaturę zgłosił starosta Piotr Bąk. Za jego kandydaturą zagłosowało 17 z 18 radnych przy jednym głosie wstrzymującym. Przypomniano, że Władysław Filar to absolwent krakowskiej AGH, który od czterech kadencji jest członkiem Rady Powiatu Tatrzańskiego.

Był dyrektorem zakopiańskiego domu dziecka, a od kilkunastu lat razem z żoną od 1994 roku prowadzi rodzinny dom dziecka.

Dotychczasowy wicestarosta tatrzański Jerzy Zacharko zmarł w kwietniu bieżącego roku.

zdjęcie grupowe wszystkich beneficjentów Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i Dróg Samorządowych trzymających tabliczki z otrzymanymi kwotami dofinansowania

Podhale to jeden z tych regionów, który szczególnie mocno odczuł negatywne skutki pandemii. Nie dziwi zatem fakt, że do tutejszych gmin i powiatów popłynęły kolejne dotacje w ramach funduszy: Inwestycji Lokalnych i Dróg Samorządowych. 30 kwietnia, w stolicy Tatr, samorządowcy ziem górskich z rąk wicewojewody Józefa Leśniaka odebrali rządowe promesy na wsparcie.

W sumie do samorządów z dwóch powiatów – tatrzańskiego i nowotarskiego – popłynie łącznie 43,9 mln zł. 32,5 mln z tej puli trafi do jednostek z powiatu nowotarskiego, a 11,4 mln zł otrzyma powiat tatrzański.

- Po raz kolejny trafia do nas wsparcie z rządowych funduszy – mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański. -To miły moment dla całego Podhala. Środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych i Fundusz Rozwoju Dróg poprzez realizację szeregu inwestycji pozwolą nam na dalszy rozwój, tym samym będziemy mogli zacząć intensywnie przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu, który bezpośrednio wiąże się z pandemią koronawirusa.  W moim odczuciu to znakomity zamysł, ponieważ pieniądze dotacyjne mogą być przeznaczone tylko na inwestycje, a te z kolei rozwiązują pewne problemy samorządów - będą służyć mieszkańcom i trafią do kieszeni lokalnych przedsiębiorców, bo zadania tego typu zazwyczaj realizowane są przez lokalne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu sytuacja, która tutaj u nas na Podhalu jest szczególnie dotkliwa - przypomnę, że nasz region żyje z turystyki - będzie miała szanse się poprawić.

11 kwietnia 2021 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odszedł od nas Jerzy Zacharko. Pozostała po nim pogrążona w żałobie rodzina: żona Maria, synowie Michał i Bartłomiej przyjaciele i współpracownicy. Ale jednocześnie Podhale i Polska straciło jedną z legend walki opozycyjnej, tworzącej się w latach 80-tych Solidarności i potem działacza władz samorządowych od 1989 roku. Jerzy Zacharko za swoją działalność w Solidarności zapłacił wysoką cenę – 13 grudnia 1981 roku wraz z wprowadzeniem stanu wojennego został internowany i w więzieniach spędził rok. Potem po wyjściu na wolność był nieustanie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Brał czynny udział w kampanii wyborczej do tzw. kontraktowego Sejmu. Potem działał praktycznie bez przerwy w samorządzie i związkach zawodowych. Państwowiec, osoba działająca pro publico bono, jak wspomina jego otoczenia zawsze największą wartością był dla niego człowiek i zawsze, gdy mógł pomagał. Podhale straciło nie tylko charyzmatycznego wicestarostę tatrzańskiego, ale człowieka, któremu bardzo wiele zawdzięcza.

W środę, 14 kwietnia w Sanktuarium pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem społeczność Podhala pożegnała Człowieka Wielkiego Serca i Szlachetności. Jerzy Zacharko zmarł w wieku 70 lat na COVID-19. Był jedną z tych osób, które całym sobą angażowały się w życie społeczne - i robił to przez ponad 40 lat. Obok działalności opozycyjnej w czasach PRL-u i późniejszej działalności politycznej równie mocno angażował się w liczne akcje charytatywne na rzecz ludzi potrzebujących, dzieci z domów dziecka, wspierał organizacje niepodległościowe, związki kombatanckie. Był inicjatorem i redaktorem dwóch książek o zakopiańskiej „Solidarności”. Współtworzył polską edycję Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Zakopiańska Wiosna Jazzowa”. W ostatnich latach szczególnie mocno poświęcił się pracy samorządowej w Zakopanem i w powiecie tatrzańskim - był radnym, przewodniczącym Rady Miasta Zakopanego, zastępcą burmistrza Miasta Zakopane oraz wicestarostą tatrzańskim. Za swoją działalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Jerzy Zacharko

11 kwietnia 2021 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odszedł od nas śp. Jerzy Zacharko. Covid-19 okazał się silniejszy. Pozostała po nim pogrążona w żałobie rodzina: żona Maria, synowie Michał i Bartłomiej.

Jerzy Zacharko urodził 23 kwietnia 1951 r.

Ukończył Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu (1970 r.). W latach 1974-1992 dekorator w WSS „Społem” w Zakopanem.

We wrześniu 1980 r.  współinicjator powstania i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Zakopanem, członek-założyciel Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Zakopanem. Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „S” Pracowników Społem w Gdyni (listopad 1980 r.); wiceprzewodniczący, p.o. przewodniczącego (od lutego 1981 r.) i przewodniczący (od października 1981 r.) Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników w „Społem”, zrzeszającej 450 tys. członków, której celem było m.in. przywrócenie idei spółdzielczości; członek zespołu ds. opracowania raportu „Warunki pracy handlu” dla sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz przewodniczący zespołu prowadzącego negocjacje z rządem; w marcu 1981 r. wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Strajkowego NSZZ „S” w Zakopanem.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ośrodkach odosobnienia w Załężu i w Kielcach-Piaskach; współzałożyciel tajnej poczty obozowej w Załężu; zwolniony z więzienia 22 listopada 1982 r.

Po wyjściu na wolność zaangażowany w działalność podziemną: członek tajnych struktur „Solidarności”, drukarz wydawnictw podziemnych, m.in. „Biuletynu Podhalańskiego” (1986-1989), kolporter oraz organizator akcji ulotkowych i plakatowych.

Od ponad roku cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Nie sposób wskazać chociażby jedną branżę, jedną dziedzinę życia, która nie odczuła na sobie skutków tej choroby. W impasie znalazły się również samorządy, a te mając na uwadze dobro własnych mieszkańców oraz walcząc ramię w ramię ze swoimi przedsiębiorcami o minimalną namiastkę normalności, borykają się ze spadkiem wpływów do budżetów własnych. Cała ta sytuacja powoduje, że włodarze gmin, miast czy powiatów muszą jasno określić swoje cele, decydując, które inwestycje są im niezbędne, a które mogą zostać odsunięte w czasie. Chcąc zahamować pogłębiający się kryzys, polski rząd powołał Fundusz Inwestycji Samorządowych. To instrument, w ramach którego samorządy otrzymają znaczne wsparcie finansowe, które pozwoli im kontynuować lub rozpocząć nowe, ważne, z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycje.

W reakcji na zapowiedzi wprowadzenia drastycznych ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie nadchodzącej zimy, przedstawiciele samorządów Powiatu Tatrzańskiego zgłaszają następujące propozycje złagodzenia tych działań:

1.    Konieczność traktowania branży turystycznej jako całości z uwzględnieniem wszystkich rodzajów działalności. Turystyka zimowa w górach to system naczyń połączonych i tak powinna być postrzegana. Brak jednego z elementów klucza: nocleg – gastronomia – atrakcja, uniemożliwi działanie całej branży.

2.    Umożliwienie funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury turystycznej i wprowadzenie zasady korzystania z ich usług (hotele, restauracje, baseny, itd.): a) na podstawie aktualnych negatywnych wyników testów antygenowych, b) dla osób posiadających status ozdrowieńca, c) dla tych, którzy posiadają pozytywny wynik badania na obecność we krwi przeciwciał anty-SARS-CoV2 (dotyczy osób, które chorowały bezobjawowo) i pozostałych reguł sanitarnych, które obowiązywały w okresie letnim.

3.    Zorganizowanie ferii zimowych przez okres 10 tygodni (od 04 stycznia do 14.03.2020 r.) w celu rozłożenia natężenia ruchu turystycznego. W przypadku dopuszczenia do działalności branży turystycznej według zaproponowanych przez nas zasad - wydłużenie okresu feryjnego wydaje się kolejnym czynnikiem znacznie ograniczającym zagrożenie wzrostem zachorowań wskutek pobytu turystycznego.

4.    Zapobieganie odpływowi turystów poza granicę naszego kraju. Wprowadzenie zasad i rygorów umożliwiających spędzenie urlopu w Polsce pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy nasi turyści będą korzystać z oferty turystycznej w krajach, gdzie będzie to możliwe. Już w tej chwili dochodzą do nas sygnały mówiące o tym, że Austria, Czechy, Słowacja, Szwajcaria planują udostępnienie swoich atrakcji, na podstawie opracowanych zasad.

5.    Zmiana terminu obowiązywania etapu odpowiedzialności - do 20.12.2020 r. Zamrożenie obostrzeń na cały miesiąc grudzień wobec wyraźnego zmniejszenia liczby zachorowań wydaje się dyskusyjne.

6.    Traktowanie rekompensat za straty powstałe w wyniku ograniczeń działalności jako ostatecznego rozwiązania, ponieważ środki te nie są w stanie wyrównać strat finansowych dla wszystkich gałęzi branży.

 

Nasze propozycje mają na celu uratowanie przedsiębiorstw działających na terenie powiatu przed poważnym kryzysem ekonomicznym, a społeczności lokalne przed katastrofą utraty pracy i środków do życia.


Wójt Gminy Biały Dunajec - Andrzej Jacek Nowak
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska - Andrzej Pietrzyk
Wójt Gminy Kościelisko - Roman Krupa
Wójt Gminy Poronin - Anita Żegleń
Burmistrz Miasta Zakopane - Leszek Dorula
Starosta Powiatu Tatrzańskiego - Piotr Bąk
Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego - Jerzy Zacharko