Delegacja powiatu tatrzańskiego uczestniczyła w niedzielę 24 lipca w tradycyjnym odpuście w Derenku.

Z przyjemnością informuję, iż Województwo Małopolskie po raz kolejny ogłosiło nabór do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom przy trasach rowerowych VeloMałopolska. Liczba użytkowników rowerów wybierających Małopolskę jako miejsce na spędzanie urlopu stale rośnie. W związku z powyższym konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie najwyższego standardu obsługi rowerzystów oraz kompleksowe przygotowanie oferty dla tej grupy turystów. Inicjatywa ma na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców, branżę turystyczną i dynamicznie się rozwija. Po dwóch edycjach naboru w latach 2020 i 2021 w Systemie jest już 165 certyfikowanych obiektów, chętnie odwiedzanych przez turystów rowerowych.

W dniu 8 grudnia 2021 r. z inicjatywy Starosty Tatrzańskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem zorganizowane zostało spotkanie, poświęcone zasadom realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gośćmi spotkania byli: Pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity - Pełnomocnik do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Pan Grzegorz Kwiatkowski – Dyrektor do spraw rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po prezentacji związanej z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Funduszu na obszarze powiatu tatrzańskiego. W spotkaniu udział wzięło 21 osób, w tym Pan Starosta Tatrzański Piotr Bąk wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz włodarze i reprezentanci wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego.

logo

W dniu 25 sierpnia 2021, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Tatrzańskiego została pożegnana, odchodząca na emeryturę Janina Spisak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, jednocześnie pełnienie obowiązków dyrektora PCPR powierzono Małgorzacie Bukowskiej.

Podczas tego  Zarządu złożyła ślubowanie oraz otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Marzena Pomian –Rabiasz, nauczyciel - instruktor w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem.

Tego samego dnia,  za zaangażowanie w pracę diagnostyczno –terapeutyczną Zarząd Powiatu uhonorował Ewę Korn –psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem nagrodą finansową, którą wręczył Pan Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański.

Następnie, w związku z nagrodą jubileuszową oraz gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu otrzymała Małgorzata Mierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

logo

Łącznie blisko 5,5 mln złotych dostaną trzy samorządy z Podhala na inwestycje drogowe. W czwartek 19 sierpnia w Zakopanem w siedzibie Powiatu Tatrzańskiego zostały już podpisane umowy w sprawie dofinansowania. Otrzymają je: Powiat Tatrzański oraz gminy” Szaflary i Nowy Targ, pieniądze pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Tatrzański dostał ponad 1,58 mln złotych na prace związane z budową nowego skrzyżowania w ciągu powiatowej ulicy Oswalda Balzera w Zakopanem -na skrzyżowaniu z Chłabówką Górną. Kolejny beneficjent środków -gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie na dwa remonty - drogi gminnej w Szaflarach, a także drogi gminnej w Bańskiej Niżnej. Łącznie Szaflary dostały 2 mln 468 tys. zł. Na wsparcie rządowe może liczyć także gmina Nowy Targ, która dostała dofinansowanie w wysokości 444 tys. zł - na rozbudowę drogi gminnej w Waksmundzie.

W czwartek 22 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Na początku spotkania Przewodniczący Rady Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akty powołania w skład Rady Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Wojciechowi Lubawskiemu. Spotkanie otworzyła prezentacja prof. Marka Rymszy, Doradcy Prezydenta RP, stanowiąca omówienie głównych założeń funkcjonowania centrów usług społecznych. Wspomniana prezentacja stanowiła wprowadzenie do dyskusji, której przedmiotem były przedstawione przez członków Rady doświadczenia samorządów różnych szczebli dotyczące realizacji usług społecznych. Akcentowano szczególnie konieczność systemowego postrzegania realizacji zadań administracji publicznej w tym zakresie w nowej perspektywie, tj. w sposób zintegrowany, a także właściwego wsparcia samorządu ze strony administracji rządowej. Debatowano również na temat możliwych dalszych kierunków zmian odnośnie do uwarunkowań prawnych funkcjonowania CUS.

W Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu odbyło się spotkanie w ramach Forum Współpracy dla Podtatrza. To zespół m.in. samorządowców, który monitoruje rządowy Program Rozwoju Systemu Komunikacyjnego i Transportu na Podtatrzu. Chodzi o realizację projektu modernizacji sieci dróg, kolei i transportu w południowej Małopolsce który przygotuje region na zwiększony ruch po zakończeniu trwającej właśnie modernizacji zakopianki.  W przeciwnym wypadku bowiem jak mówią eksperci – przebudowa drogi nic nie da, a nawet może pogorszyć sytuację komunikacyjną na Podhalu. Służyć temu ma projekt rządowy, który został sformułowany 2 lata temu i przyjęty przez Radę Ministrów, a w tej chwili jest w początkowej fazie realizacji.

W najbliższą niedzielę 6 czerwca w Zakopanem odbędą się uroczystości ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Wszystko o godzinie 10.00 rozpocznie Msza Święta przy ołtarzu papieskim w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. To właśnie przy tym ołtarzu Papież Polak odprawił 6 czerwca 1997 roku (24 lata temu) podczas pielgrzymki do Ojczyzny uroczystą Mszę Świętą pod Wielką Krokwią z udziałem górali i setek tysięcy pielgrzymów z całego świata. Następnie w samo południe rozpocznie się wspólna Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasta Zakopane. W jej programie przewidziano m.in. przekazanie oficjalnej zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu Tatrzańskiego, jak i wystąpienie dr hab. Anny Mlekodaj profesora PPUZ w Nowym Targu pt. „Przesłanie Jana Pawła II do górali”. Głównym punktem obrad będzie oczywiście podjęcie przez radnych Powiatu Tatrzańskiego uchwały o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Jednocześnie właśnie na tym uroczystym posiedzeniu zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatami: Wadowickim i Tatrzańskim. Na koniec jako część artystyczna uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gminnych zaplanowany został występ Hanki Rybki z zespołem. Sesji towarzyszyć też będzie wystawa prac artystów Podtatrza zorganizowana przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

 

Transmisja XXIV Sesji Powiatu Tatrzańskiego - 06.06.2021 12:00