logo

Na zaproszenie Adama Sperzyńskiego Starosty Rawickiego delegacje powiatu tatrzańskiego w osobach Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego, Zofii Garbulińskiej Skarbnika Powiatu oraz Anny Król-Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji gościła w Rawiczu.

Podczas wizyty wzięła udział w otwarciu wydarzenia  „Noc zawodowców” podczas, którego zapoznała się z ciekawą i urozmaiconą ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat rawicki. Delegacja uczestniczyła także w święcie jeźdźców w siodle i bryczek czyli „Hubertusie” organizowanym przez Starostę Rawickiego wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, połączonym ze zbiórką charytatywną dla chorego dziecka.

Goście z powiatu tatrzańskiego mieli także okazję poznać walory krajobrazowe regionu jakim jest bez wątpienia Kompleks Stawno obejmujący rezerwat stawów milickich, tj. zespołu stawów rybnych założonych przez cystersów w XIII wieku, największy  ośrodek hodowli karpia i jeden z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów i przedsiębiorcami obfitowały w nawiązanie licznych kontaktów oraz wymianę doświadczeń z perspektywą dalszej współpracy w zakresie merytorycznych zadań powiatów.

logo

W dniu 08.10.2022 piłkarska reprezentacja naszego Starostwa wzięła udział w rozgrywkach o Puchar Starosty Poznańskiego w piłce futsalowej.

W składzie drużyny Powiatu Tatrzańskiego wystąpili:

  1. Maciej Janicki
  2. Stanisław Stosel
  3. Pius Gut-Romanowski
  4. Krystian Ciślak
  5. Marcin Turosz
  6. Daniel Buzek
  7. Grzegorz Drewniak

Nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Zwycięzcami turnieju została reprezentacja gminy Komorniki.

W dniach 28 września 2022 r. do 1 października 2022 r, na zaproszenie Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza delegacja Powiatu Tatrzańskiego w składzie: Marian Łojek – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji, Krzysztof Zięba – Kierownik Referatu Drogownictwa oraz Krzysztof  Majerczyk -  Inspektor w Wydziale Infrastruktury uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym zadań z zakresu komunikacji, transportu i dróg publicznych
w powiatach.

     Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące: Kodeksu Postępowania Administracyjnego
z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, wydawania decyzji administracyjnych – zagadnienia praktyczne, a także problematyki drogowej związanej z transportem wysokotonażowym.

     Delegacja powiatu tatrzańskiego zwiedziła m. in. Winnicę Silesian oraz uczestniczyła
w wizycie studyjnej. Powiat tatrzański łączy z powiatem świdnickim współpraca partnerska
od 2014 roku.

Informujemy, że 27 września br. Powiat Tatrzański podpisał umowę na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla fragmentów obrębów Biały Dunajec i Bukowina Tatrzańska. Aktualizacja ma na celu poprawę jakości danych ewidencyjnych oraz doprowadzenie do zgodności zapisów w rejestrach ze stanem faktycznym i prawnym. Projekt ten jest kontynuacją działań dotyczących ewidencji gruntów i budynków, rozpoczętych w tych miejscowościach w roku 2021. Wykonawca zadania – firma RGPROJEKT z Krakowa wykona pomiary budynków nieujawnionych dotychczas na mapach ewidencyjnych, a także przeprowadzi ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli nieruchomości. Obszar objęty pomiarem w Białym Dunajcu dotyczy terenów zabudowanych wzdłuż ulic Generała Galicy, Wincentego Witosa, Miłośników Podhala, Tadeusza Kościuszki. W Bukowinie Tatrzańskiej teren pomiaru obejmuje fragment ul. Tadeusza Kościuszki – od Domu Ludowego w kierunku szkoły. Właściciele działek proszeni są o udzielanie wszelkich informacji dotyczących ich nieruchomości, a także o pozwolenie na wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych. Geodeci wykonujący pomiary będą posiadali specjalne identyfikatory potwierdzone przez Starostę Tatrzańskiego, Pana Piotr Bąka.

Delegacja powiatu tatrzańskiego uczestniczyła w niedzielę 24 lipca w tradycyjnym odpuście w Derenku.

Z przyjemnością informuję, iż Województwo Małopolskie po raz kolejny ogłosiło nabór do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom przy trasach rowerowych VeloMałopolska. Liczba użytkowników rowerów wybierających Małopolskę jako miejsce na spędzanie urlopu stale rośnie. W związku z powyższym konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie najwyższego standardu obsługi rowerzystów oraz kompleksowe przygotowanie oferty dla tej grupy turystów. Inicjatywa ma na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców, branżę turystyczną i dynamicznie się rozwija. Po dwóch edycjach naboru w latach 2020 i 2021 w Systemie jest już 165 certyfikowanych obiektów, chętnie odwiedzanych przez turystów rowerowych.

W dniu 8 grudnia 2021 r. z inicjatywy Starosty Tatrzańskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem zorganizowane zostało spotkanie, poświęcone zasadom realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gośćmi spotkania byli: Pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity - Pełnomocnik do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Pan Grzegorz Kwiatkowski – Dyrektor do spraw rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po prezentacji związanej z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Funduszu na obszarze powiatu tatrzańskiego. W spotkaniu udział wzięło 21 osób, w tym Pan Starosta Tatrzański Piotr Bąk wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz włodarze i reprezentanci wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego.

logo

W dniu 25 sierpnia 2021, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Tatrzańskiego została pożegnana, odchodząca na emeryturę Janina Spisak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, jednocześnie pełnienie obowiązków dyrektora PCPR powierzono Małgorzacie Bukowskiej.

Podczas tego  Zarządu złożyła ślubowanie oraz otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Marzena Pomian –Rabiasz, nauczyciel - instruktor w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem.

Tego samego dnia,  za zaangażowanie w pracę diagnostyczno –terapeutyczną Zarząd Powiatu uhonorował Ewę Korn –psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem nagrodą finansową, którą wręczył Pan Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański.

Następnie, w związku z nagrodą jubileuszową oraz gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu otrzymała Małgorzata Mierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

logo

Łącznie blisko 5,5 mln złotych dostaną trzy samorządy z Podhala na inwestycje drogowe. W czwartek 19 sierpnia w Zakopanem w siedzibie Powiatu Tatrzańskiego zostały już podpisane umowy w sprawie dofinansowania. Otrzymają je: Powiat Tatrzański oraz gminy” Szaflary i Nowy Targ, pieniądze pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Tatrzański dostał ponad 1,58 mln złotych na prace związane z budową nowego skrzyżowania w ciągu powiatowej ulicy Oswalda Balzera w Zakopanem -na skrzyżowaniu z Chłabówką Górną. Kolejny beneficjent środków -gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie na dwa remonty - drogi gminnej w Szaflarach, a także drogi gminnej w Bańskiej Niżnej. Łącznie Szaflary dostały 2 mln 468 tys. zł. Na wsparcie rządowe może liczyć także gmina Nowy Targ, która dostała dofinansowanie w wysokości 444 tys. zł - na rozbudowę drogi gminnej w Waksmundzie.