W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem jest jeszcze 14 wolnych miejsc dla absolwentów szkoły podstawowej – w klasach językowych (j. angielski, j. hiszpański,
j. niemiecki) oraz jedno miejsce w klasie matematycznej.

 
Liczba wolnych miejsc w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem przedstawia się następująco.

 

 

TECHNIKUM NR 2

Zawód

dla absolwentów Gimnazjów

dla absolwentów Szkół Podstawowych

Technik hotelarstwa

1

0

Technik ekonomista

0

1

Technik ekonomista mundurowy

2

0

Technik żywienia i usług gastronomicznych

2

 

1

Technik informatyk

1

0

Technik informatyk mundurowy

1

1

Technik organizacji turystyki

10

0

 

Nadal trwa nabór do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodocianych pracowników zarówno dla absolwentów szkoły podstawowej jak i gimnazjum

 

Zapraszamy!