Od 15 czerwca kandydaci do szkół mogą składać aplikacje poprzez stronę internetową https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/.  W naszym regionie działają trzy szkoły prowadzone przez Powiat Tatrzański: Zespół Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcące im Oswalda Balzera i Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wszystkie z siedzibą w Zakopanem. Ośmioklasistów zachęcamy do zapoznania się z ofertami szkół, które są dostępne na naszej stronie internetowej i do właściwego wyboru swojej przyszłości edukacyjnej. Każda z trzech szkół ma swój profil i nieco inny profil kształcenia. O tegorocznej ofercie szkół ponadpodstawowych rozmawialiśmy z Dyrektorami tych placówek – zapraszamy do zapoznania się z nimi – zarówno przez uczniów jak i rodziców.

Rozmowa z Małgorzatą Mierczak, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem.

Trwa rekrutacja ośmioklasistów do szkół średnich, Państwa placówka od wielu lat ma interesującą ofertę na kierunkach profilowanych.

Jako Zespół Szkół Budowlanych możemy zaoferować kształcenie w trzech zawodach technikalnych: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik architektury krajobrazu. We wszystkich trzech zawodach występują po dwie nazwijmy to kwalifikacje, które uczniowie kolejno będą musieli zdawać jako egzaminy zawodowe. W poszczególnych specjalnościach występują przedmioty rozszerzone. W przypadku budownictwa i energetyki odnawialnej jest to matematyka, która będzie przedmiotem wiodącym, chociaż z godzin dyrektorskich planowane jest dodanie języka angielskiego jako rozszerzonego. W architekturze krajobrazu będziemy mieć rozszerzoną biologię i również język angielski. Wspomniane zawody są technikalne, natomiast w branżowej szkole I stopnia mamy również ofertę trzech zawodów: stolarz, cieśla i monter sieci i instalacji sanitarnych – w ich przypadku mamy po jednej kwalifikacji. Istotne jest, że zajęcia warsztatowe odbywają się u nas na terenie szkoły lub częściowo na budowach w przypadku szkoły branżowej I stopnia.

Jeżeli chodzi o energię odnawialną to kierunek, który został przez Państwa uruchomiony nie tak dawno?

Uruchomiliśmy go 3 lata temu i w tym roku odbywa się czwarty nabór. Kierunek niewątpliwie się sprawdza. Klasy są nieduże, połączone z technikiem architektury krajobrazu pół na pół. Oczywiście w tym przypadku przedmioty ogólnokształcące odbywają się wspólnie. Uznaliśmy, że to przyszłościowy kierunek – w coraz większym stopniu jako kraj musimy stawiać właśnie na odnawialne źródła energii.

Jak jest z płcią, jeśli chodzi o takie kierunki? Wybór technikum to wstępny, ale jednak wybór zawodu. Czy częściej tego typu zawody wybierają mężczyźni czy jednak nie ma tutaj reguły?

W przypadku technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 100% klasy to mężczyźni. Architektura krajobrazu cieszy się zainteresowaniem dziewczyn i to one stanowią tam większość, ale nie znaczy to, że nie mamy na tym kierunku chłopców. Łącząc te dwie klasy dostajemy takie wyrównanie pod względem płci. Z kolei w przypadku budownictwa przewagę stanowią chłopcy, ale mamy tu też kilka dziewczyn. Zawody szkoły branżowej to typowo męskie profesje. Parę lat temu mieliśmy jedną panią na stolarza, ale od tej pory mamy tutaj tylko chłopców.

- Wybierając przyszłość warto dokładnie przeanalizować oferty poszczególnych placówek

Oczywiście, że tak i ze swojej strony zapraszam wszystkich do skorzystania z oferty szkoły, zachęcamy do zastanowienia się nad tym jak ukształtować swoją przyszłość. Chcę dodać, że nasza szkoła organizuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Od przyszłego roku szkolnego planujemy ponownie uruchomić naszą kuźnię, która została wyremontowana, mamy nowy dach oraz dobudowany nowy komin. Obecnie staramy się pozyskać instruktora do prowadzenia zajęć z kowalstwa artystycznego.

Rozmowa z Markiem Donatowiczem dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Panie Dyrektorze chcę zapytać o rekrutację, która się rozpoczęła i myślę, że Liceum im. Oswalda Balzera będzie dla wielu ośmioklasistów idealne?

Tak, poprzez ten wywiad chcę zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą przez potencjalnych uczniów i ich rodziców. Jak co roku przeprowadzamy rekrutację do naszego Liceum, która w tym roku odbywa się trochę w innym terminie z racji pandemii. Profile kształcenia z różnymi rozszerzeniami, jakie oferujemy uczniom w przyszłym roku szkolnym to: klasa 1A z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim – kierunek nazywany u nas mat-ang, klada 1B z przedmiotami wiodącymi biologia i chemia, czyli tak zwany biol-chem, klasa 1C z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim, czyli profil humanistyczny oraz klasa 1D, czyli profil językowy z rozszerzonymi językami: polskim i angielskim oraz hiszpańskim lub niemieckim do wyboru.

Rozumiem, że dzięki takim profilom można sobie wstępnie planować studia, chce iść na medycynę to przykładowo wybiorę profil biologiczno-chemiczny

Tak, przedmioty w poszczególnych profilach w jasny sposób kierunkują na pewne studia. Przykładowo profil mat-ang jest typowo ścisłym kierunkiem, który otwiera uczniom drogę na uczelnie techniczne. Kierunki biol-chem to oczywiście studia medyczne, chemiczne, biologiczne itd. Profil humanistyczny otwierają nam drogę na pedagogikę, prawo, kierunki społeczne, dziennikarstwo itp.. Funkcjonujący od 2 lat profil językowy z nowym językiem hiszpańskim również stwarza możliwości do rozwoju w kierunkach humanistycznych. W związku z tym zachęcam wszystkich potencjalnych kandydatów do zastanowienia i podjęcia właściwego wyboru.  Mam świadomość, że pierwsza klasa szkoły średniej to jeszcze za wcześnie na jednoznaczne decyzje jaki kierunek studiów wybieramy, ale już teraz trzeba wziąć poprawkę na swoje zamiłowania, talenty, pewne preferencje, żeby właściwie wybrać. Oczywiście tak też się dzieje, że młodzi ludzie w trakcie kształcenia zmieniają swoje preferencje, dlatego mamy również taką opcję, żeby przejść z profilu do profilu.

O atrakcyjności szkoły decydują również pracujący w niej nauczyciele?

Chcę tutaj podkreślić wysoką jakość naszej kadry pedagogicznej, co jest niezwykle ważne w procesie edukacyjnym. Ponad 90% naszej kadry to nauczyciele dyplomowani, świetnie przygotowani w poszczególnych przedmiotach i dziedzinach, dający możliwość nauki nie tylko w ramach obowiązkowych lekcji, ale też i pozalekcyjnych zajęć dodatkowych. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą – mamy 18 tablic interaktywnych, świetnie wyposażoną pracownie komputerową. Dzięki środkom z budżetu powiatu szkoła jest po gruntownym remoncie, jest odświeżona, ma zupełnie nowy wizerunek. To wszystko składa się w całość i gwarantuje edukację na najwyższym poziomie.

Panie Dyrektorze szkoła w obecnych czasach to nie tylko nauka, to również realizacja zainteresowań, pasji jak również kształtowanie młodego człowieka

Mając na uwadze to, że przychodzą do nas ludzie o różnych talentach, zainteresowaniach czy zamiłowaniach próbujemy przedstawić im ofertę, która jest uniwersalna dla wszystkich. Bardzo chętnie widzimy u nas sportowców. Pragnę przypomnieć, że Maciek Kot, Kuba Kot, Dawid Kubacki – to są nasi absolwenci. To są uczniowie, zawodnicy, sportowcy, którzy potrafili połączyć naukę z kwalifikowanym sportem. Oferujemy również możliwość kontaktu z ciekawymi uczelniami wyższymi – współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą, realizujemy ciekawy projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – są to zajęcia online z uczelniami wyższymi, obejmują one różne profile i kierunki kształcenia. Zapraszamy do nas również osoby z zacięciem artystycznym tych grających, tańczących, potrafiących ubarwić swym talentem okolicznościowe wydarzenia szkolne. W ramach współpracy z Liceum w Sopocie prowadzimy ciekawą, coroczną wymianę młodzieży. Organizujemy szereg wyjazdów i wycieczek, do kin, do teatrów; zawody sportowe i różnego rodzaju konkursy. Pochwale się bo jest to aktualna informacja, że nasza szkoła prowadzi w rankingu szkół średnich w rywalizacji sportowej – godzimy naukę i sport, co jest dla nas bardzo ważne.

Rozmowa ze Zdzisławem Króżelem dyrektorem Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Panie Dyrektorze rekrutacja została ogłoszona, kogo zachęcamy do dołączenia do Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych?

Na początku chce zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą ośmioklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w szkole zawodowej. W Zespole Szkół Hotelarsko- Turystycznym mamy dwa rodzaje szkół: 5-letnie technikum oraz branżową szkołę I stopnia jako szkołę 3-letnią. Zarówno ta pierwsza jak i ta druga szkoła przygotowują do zawodu, ale oczywiście są m.in.  oczywiście znaczne różnice.

Jakie to różnice – rozumiem, że od tego zależy decyzja uczniów co do dalszego kształcenia?

Pierwsza i zasadnicza różnica w przypadku technikum to dłuższy czas nauki – 5 lat. W ramach technikum oferujemy następujące zawody: technik hotelarstwa, organizacji turystyki, technik ekonomista, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Są to profesje ściśle związane z naszym regionem – branża usługowa, branża turystyczna i gastronomiczna. Taka oferta wyboru kierunków jest po to, aby uczniowie i później już absolwenci naszej szkoły łatwo mogli znaleźć prace w przedsiębiorstwach o tym profilu. Co więcej, dla uczniów technikum już po raz trzeci chcemy stworzyć możliwość otwarcia grupy o profilu mundurowym. Uczniowie, którzy wybiorą grupę mundurową, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o przysposobienie wojskowe. W trakcie edukacji uczniowie zdają dwa rodzaje egzaminów: tak zwane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a ich pozytywne wyniki dają tytuł technika oraz co jest również istotne technikum kończy się egzaminem maturalnym.

Czyli jeśli zechce to może kontynuować naukę na studiach?

Absolwent naszej szkoły po jej ukończeniu ma nie tylko zawód, ale właśnie nadal, jeżeli tylko chce, może kontynuować naukę na studiach. Jest to niewątpliwie ciekawa oferta dla osób, które w tym momencie nie do końca jeszcze wiedzą, czy aby na pewno chcą kontynuować naukę na studiach. Technikum daje im możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszej kontynuacji nauki.

- Przypomnijmy o tzw. kształceniu I stopnia.

Jeżeli chodzi o szkołę branżową I stopnia to jest to szkoła 3-letnia i praktycznie w 100% przygotowuje tylko i wyłącznie do zawodu – jest to szkoła dla młodocianego pracownika, czyli uczeń, który do nas przychodzi musi mieć umowę z pracodawcą. Część tygodnia nauki spędza w szkole, gdzie nabywa wiedzę teoretyczną, a część u pracodawcy, gdzie nabywa umiejętności praktyczne. W szkole branżowej I stopnia kształcimy w zawodach: kucharz, sprzedawca, fryzjer, ale przewidujemy również otwarcie tak zwanej klasy wielozawodowej. W przypadku klasy wielozawodowej każdy uczeń może wybrać sobie zawód, który mu odpowiada i wówczas u nas ma edukację ogólnokształcącą, kształcenie teoretyczne odbywa się na kursach zawodowych