Andrzej Skupień starostą tatrzańskim – taką decyzję podjęli podczas dzisiejszej sesji radni powiatowi. Jednocześnie wybrano w głosowaniu wice starostę, którym został Wawrzyniec Bystrzycki. Nową przewodniczącą Rady została Elżbieta Agata Wojtowicz, a w skład Zarządu Powiatu Tatrzańskiego weszli ponadto: Bogusława Stępień, Wiesław Lenard i Paweł Para.

We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Tatrzańskiego. Pierwszą jej część prowadził radny Wiesław Lenard, do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu. W tajnym głosowaniu została na to stanowisko wybrana Agata Wojtowicz.

- Chciałam serdecznie podziękować za zaufanie i za wybór. Mam nadzieję na bardzo dobrą współpracę, sprawne obrady jak i wspólną pracę dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Mój wybór na przewodniczącą Rady Powiatu Tatrzańskiego jest także momentem historycznym, jako że po 25 latach stanowisko to pełnić będzie kobieta. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy oddali na mnie głos. Chcę jednocześnie pogratulować mojemu kontrkandydatowi, bo w głosowaniu na funkcję przewodniczącego uzyskał o jeden głos mniej niż ja – mówiła podczas sesji Agata Wojtowicz.

Na wice przewodniczących Rady wybrani zostali: Marta Nędza-Kubiniec i Janusz Pawlikowski.

Następnie odbył się wybór poprzez głosowanie nowego starosty tatrzańskiego, został nim Andrzej Skupień. To m.in. był prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, wicestarosta tatrzański, a obecnie wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

Za nami niełatwy czas kampanii wyborczej, a więc podejmowania decyzji, prezentowania się i potem czas głosowania, które skutkuje dzisiejszymi decyzjami podjętymi podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego. Dziękując wam wszystkim za zaufanie, chcę podkreślić, że przyjmuję tę funkcje z dużym respektem, pokorą, ale też jako zobowiązanie. Sięgając pamięcią, mogę powiedzieć, że jest tu kilka osób na sali, które mają podobną drogę, doświadczenie i dobrze znają Powiat Tatrzański – jego problemy i funkcjonowanie i m.in. dzięki nim ukształtował się obecny stan naszego powiatu. Chcę powiedzieć, że będę się starał czerpać z dorobku i doświadczeń moich znakomitych poprzedników: Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego i Piotra Bąka. Każdy z nich był trochę innym starostą tatrzańskim, ale obaj wnieśli bardzo dużo dobrego. To, jak dziś wygląda urząd i jego jednostki, myślę że możemy wszyscy być usatysfakcjonowani. Oczywiście są problemy i będzie trzeba się nimi zająć. W takim składzie rady, gdzie są osoby doświadczone i kompetentne – nikt tu nie znalazł się przypadkowo – zakończymy ten okres pełny napięcia i weźmiemy się do spokojnego budowania naszego Powiatu Tatrzańskiego. Cieszę się, że w radzie jest trochę nowych, młodych osób, to będzie nowy oddech w naszej historii powiatowej – mówił podczas sesji Andrzej Skupień nowy starosta tatrzański.

Kontrkandydatem na starostę tatrzańskiego był Piotr Bąk, który był nim w poprzednich kadencjach. W głosowaniu Andrzej Skupień zdobył 10 głosów, a Piotr Bąk 9, czyli o jeden mniej.

Chciałem przede wszystkim pogratulować nowo wybranemu staroście, panu Andrzejowi Skupniowi. Moja misja przed chwilą się zakończy i niebawem będę przekazywać sprawy bieżące panu staroście. Gratulując, nie sposób nie powiedzieć, że bycie starostą tatrzańskim to wielki honor, zaszczyt, ale też wielkie wyzwanie i zobowiązanie. Są wielkie oczekiwania tej społeczności, która nas do tej rady wybrała. To dobra tradycja, że Rada Powiatu Tatrzańskiego pracowała zawsze na wysokim poziomie i zgodnie dla dobra mieszkańców. Jestem przekonany, że pan Andrzej Skupień tę tradycję będzie kontynuował. Otrzymuje pan starosta powiat w dobrym stanie – warto choćby wspomnieć, że jego zadłużenie na dzień 6 maja 2024 roku wynosi 0 złotych. Na rachunku bieżącym powiatu, innych rachunkach i lokatach są całkiem przyzwoite kwoty w złotówkach i euro. To kwoty na wydatki bieżące, zakontraktowane środki na realizowane projekty finansowane z funduszy zewnętrznych. Wierzę, że nowy zarząd pod przewodnictwem pana starosty Andrzeja Skupnia otrzymuje dobrą możliwość do kontynuowania swojej pracy. Chciałbym podziękować za ponad 9 lat współpracy pracownikom starostwa powiatowego, jednostek powiatowych i wszystkich służb zespolonych powiatu tatrzańskiego. Był to dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność pracować z państwem przez ten okres. Był to okres niejednokrotnie trudnej pracy, ale uwieńczonej wieloma sukcesami, z których wspólnie możemy być dumni. Jak powiadają, każdy koniec to nowy początek. Niech ten start będzie dla wszystkich jak najlepszy, w szczególności dla nowego pana starosty. Życzę mu, żeby jego misja okazała się sukcesem – mówił podczas sesji Piotr Bąk ustępujący ze stanowiska starosty.

Warto przypomnieć, że Andrzej Skupień był kandydatem koalicji Jedności Tatrzańskiej i KWW Dla Podhala. Zastąpił na stanowisku dotychczasowego starostę Piotra Bąka. Wicestarostą został Wawrzyniec Bystrzycki. Na członków zarządu wybrano Bogusławę Stępień, Wiesława Lenarda i Pawła Parę.

Fotografia starosty tatrzańskiego: podhale24.pl

 • 65c34234f95ea8db4131524a357ec413
 • DSC_1488
 • DSC_1497
 • DSC_1506
 • DSC_1511
 • DSC_1514
 • DSC_1517
 • DSC_1518
 • DSC_1523
 • DSC_1526
 • DSC_1536
 • DSC_1538
 • DSC_1545
 • DSC_1548
 • DSC_1552
 • DSC_1557
 • DSC_1560
 • DSC_1567
 • DSC_1572
 • DSC_1574
 • DSC_1580
 • DSC_1586
 • DSC_1588
 • DSC_1592
 • DSC_1599
 • DSC_1602
 • DSC_1609
 • DSC_1613
 • DSC_1624
 • DSC_1625
 • DSC_1634
 • DSC_1644
 • DSC_1650
 • DSC_1674
 • DSC_1692
 • DSC_1705