logo

Andrzej Duda Prezydent RP powołał Radę do Spraw Samorządu Terytorialnego w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju i powołał do niej Piotra Bąka Starostę Tatrzańskiego. Prezydent RP podkreślał, że powołanie rady jest wyrazem przekonania, że dobrze funkcjonujący samorząd decyduje o jakości życia obywateli, tworzący wspólnoty lokalne i regionalne jak również o nowoczesności państwa. Szczególnie teraz Polska i Polacy potrzebują strategicznego projektowania rozwoju kraju, z uwzględnieniem ich ról i zadań władz z różnych szczebli. Pałac Prezydencki będzie na pewno dobrym miejscem do prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań, które będą wsparciem i inspiracją dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Głos ekspertów – praktyków reprezentujących gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie wnoszący własną wiedzę i doświadczenie jest w tej dyskusji niezbędny, a jego wartość trudna do przecenienia.

Rada do Spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 31 maja. Główne zadania Rady to: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego, wspieranie działań Prezydenta związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących samorządu terytorialnego oraz edukacja oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój samorządu terytorialnego.

 

Na przewodniczącego Rady Prezydent RP Andrzej Duda powołał Jarosława Stawiarskiego, marszałka woj. lubelskiego. W skład Rady powołany został Piotr Bąk, starosta tatrzański. Na prośbę Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu rady starosta omówił sytuację samorządu powiatowego w warunkach epidemii covid-19, wnioski wynikające z doświadczeń ostatniego roku oraz przedstawił perspektywy wychodzenia z kryzysu.

 

  • 012_untitled_20210531_JS__4454
  • 046_untitled_20210531_JSZ_1491
  • 20210531_144613