logo

W dniu 25 sierpnia 2021, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Tatrzańskiego została pożegnana, odchodząca na emeryturę Janina Spisak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, jednocześnie pełnienie obowiązków dyrektora PCPR powierzono Małgorzacie Bukowskiej.

Podczas tego  Zarządu złożyła ślubowanie oraz otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Marzena Pomian –Rabiasz, nauczyciel - instruktor w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem.

Tego samego dnia,  za zaangażowanie w pracę diagnostyczno –terapeutyczną Zarząd Powiatu uhonorował Ewę Korn –psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem nagrodą finansową, którą wręczył Pan Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański.

Następnie, w związku z nagrodą jubileuszową oraz gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu otrzymała Małgorzata Mierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

W wyniku postępowań konkursowych, na kolejną 5-letnią kadencję wyłoniono nowych dyrektorów szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański. Zostali nimi dotychczasowi dyrektorzy:

 1. Anna Janas – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zakopanem,
 2. Dorota Sztokfisz – dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku,
 3. Krzysztof Jędrzejowski – dyrektor Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem,
 4. Zdzisław Króżel – dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem.

Akty powierzenia funkcji dyrektora wraz z gratulacjami i życzeniami wręczył Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10