10 lutego, na cmentarzu zakopiańskim przy Kwaterze Legionistów odbyła się uroczystość z okazji 128. rocznicy urodzin gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza. Stało się to już piękną tradycją, że żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wraz z Dowódcą gen. bryg. Dariuszem Lewandowskim i przedstawicielami samorządów tj. Starostą Tatrzańskim – Piotrem Bąkiem, Wicestarostą Tatrzańskim – Władysławem Filarem oraz Sekretarzem UM Zakopane – Grzegorzem Cisło oddają cześć temu wybitnemu Polakowi.

Starosta Tatrzański w swoim przemówieniu podkreślił, że obecność w tym szczególnym miejscu, gdzie spoczywają czterej generałowie Wojska Polskiego i ich podkomendni jest nie tylko tradycja ale i obowiązkiem. Wskazał również, że winniśmy oddawać cześć żołnierzom, którzy w 1914 roku, w okresie gdy Polska praktycznie nie istniała i wydawało się, że szanse na odzyskanie niepodległości są niewielkie poszli bić się o Polskę. Piotr Bąk wspomniał także, że ostatnie 20 lat gen. Boruta-Spiechowicz spędził właśnie w Zakopanem poświęcając się działalności patriotycznej. Otoczył opieką zapomnianą w czasach komunizmu Kwaterę Legionistów nie dopuszczając do jej całkowitego zniszczenia, a co za tym idzie zapomnienia. Przy odnowionej Kwaterze pan Generał spotykał się z młodzieżą, której przekazywał wówczas zakazaną prawdę. Generał Boruta-Spiechowicz był dla nich i dla ich życiowych wyborów „strzałą kompasu” kształtując postawę moralną i patriotyczną młodego pokolenia. Starosta przyznał, że często brał udział w spotkaniach z panem Generałem i że pamięta dobrze to, co niejednokrotnie powtarzał „…że trzeba mieć nadzieję oraz siłę i odwagę żeby iść pod prąd”.


Kontynuując swoją wypowiedz pan Starosta przypomniał, że spadkobiercami legionowych i górskich tradycji jest obecna na uroczystości 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Pogratulował im, a także podziękował w imieniu własnym i społeczności Podhala za ich służbę, ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa i pokoju.
Podczas uroczystości wybrzmiały bardzo ważne słowa Dowódcy 21 BSP z Rzeszowa.
Gen. Bryg. Dariusz Lewandowski wskazał na patriotyczną postawę patrona ich jednostki, godną naśladowania. Podkreślił, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby stać się jego naśladowcami, kierując się w życiu trzema podstawowymi wartościami: „Bóg, Honor i Ojczyzna; nie na pokaz, nie medialnie a poprzez swoje czyny i życie”. Pan Generał przypomniał również o zasługach gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza i oddał mu cześć.
Po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Poległych a następnie Kompania Honorowa 21 BSP oddała salwę honorową. Na koniec delegacje biorące udział w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej.

 • kwatera1
 • kwatera10
 • kwatera11
 • kwatera12
 • kwatera14
 • kwatera15
 • kwatera16
 • kwatera17
 • kwatera18
 • kwatera19
 • kwatera2
 • kwatera4
 • kwatera5
 • kwatera6
 • kwatera7
 • kwatera9